โครงการพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา                     การสั่งจองห้องสำหรับจัดกิจกรรมและงานต่างๆ                     การขออนุมัติใช้รถราชการส่วนกลาง                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้นำท้องถิ่นการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เมษายน 20, 2018 0

ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เชิญกองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ให้เข้า [รายละเอียดเพิ่มเติม…]

ประกาศแจ้งน้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย

มีนาคม 6, 2018 0

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยจะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2 [รายละเอียดเพิ่มเติม…]

กำหนดการประชุม

ไม่มีกำหนดการประขุม

ผู้อำนวยการ

ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนมีนาคม 2561

จดหมายข่าว

ตรวจสอบครุภัณฑ์

ขออนุญาตใช้รถราชการ และห้องประชุม

Close