แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ UI GreenMatric                     การสั่งจองห้องสำหรับจัดกิจกรรมและงานต่างๆ                     การขออนุมัติใช้รถราชการส่วนกลาง                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการขออนุญาตดับไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อสายเมนไฟฟ้า

พฤษภาคม 18, 2018 0

ประกาศการขออนุญาตดับไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อสายเมนไฟฟ้า ไปยังอาคารอเนกประสงค์ (เฉพาะอาคารสำนักส่งเสริมวิช [รายละเอียดเพิ่มเติม…]

การประชุมผู้นำท้องถิ่นการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เมษายน 20, 2018 0

ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เชิญกองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ให้เข้า [รายละเอียดเพิ่มเติม…]

กำหนดการประชุม

ไม่มีกำหนดการประชุม

ผู้อำนวยการ

ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนเมษายน 2561

จดหมายข่าว

ตรวจสอบครุภัณฑ์

ขออนุญาตใช้รถราชการ และห้องประชุม

Close