ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม
 • 1. ตรวจสอบตารางการขอใช้ห้องประชุม

  กรุณาตรวจสอบตารางการขอใช้ห้องประชุมก่อนที่จะทำการจองใช้รถราชการ หรือตรวจสอบการขอใช้ห้องประชุมรายวัน ได้ที่นี้

 • 2. การขอใช้ห้องประชุม

  กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลการขอใช้ห้องประชุม เช่น การเลือกหน่วยงาน,สถานที่,ประเภทห้องที่ขอใช้ ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ได้ที่นี้


  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. หอศิลป์ 2. ห้องประชุม
  1. (หอศิลป์ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ)
  - ห้อง P1 ปัญญา เพ็ชรชู (ชั้น 1 อาคาร 3)
  - ห้อง P2 จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ (ชั้น 1 ฝั่งตึกออกแบบ) ขนาดห้อง M (9.40 * 22.05 * 3.75)
  - ห้อง P3 เฉลิม นาคีรักษ์ (ชั้น 2 ฝั่งตึกออกแบบ) ขนาดห้อง M (9.40 * 22.05 * 3.75)
  - ห้อง P4 จิตร บัวบุศย์ (ชั้น 2 โถงกลาง) ขนาดห้อง L (6.90 * 15.45 * 7.25)
  - ห้อง P5 สมปอง อัครวงศ์ (ชั้น 2 ฝั่งตึกวิจิตรศิลป์) ขนาดห้อง M (9.40 * 22.05 * 3.75)
  - ห้อง โถงกลาง (ชั้น 1 ) ขนาดห้อง M (6.80 * 15 * 4.07)

  2. (ห้องประชุม)
  - ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ
  - ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
  - ห้องประชุมโสต 2 ชั้น 2 อาคารจุฑาธุช

 • 3. ตรวจสอบสถานะการขอใช้ห้องประชุม

  ตรวจสอบสถานะการขอใช้ห้องประชุม โดยรอการดำเนินการตรวจสอบจากหัวหน้างานยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ได้ที่นี้
  หมายเหตุ : หากต้องการจะยกเลิกกรุณาติดต่อ 02 441 6000 ต่อ 6100

 • 4. สถานะการขอใช้ห้องประชุม (อนุมัติ)

  ถ้าสถานะการขอใช้ห้องประชุมได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับใบการขออนุมัติใช้รถราชการพร้อมรายละเอียดการจอง และรายละเอียดการจองจะไปแสดงในตารางการขอใช้ห้องประชุม พร้อมปริ้นใบการขอใช้ห้องประชุม ได้ที่นี้

 • 5. เสร็จสิ้นขั้นตอนการดำเนินการ

  หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ หรือโทร 02 441 6000 ต่อ 6100