แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ UI GreenMatric                     การสั่งจองห้องสำหรับจัดกิจกรรมและงานต่างๆ                     การขออนุมัติใช้รถราชการส่วนกลาง                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ธันวาคม 21, 2018 0

ประกาศในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 23.00 น. ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 03.00 น. การประปาส่วนภู [รายละเอียดเพิ่มเติม…]

แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กิจกรรม Big Cleaning Day

วิดีโอการอนุรักษ์พลังงาน

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ

ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

จดหมายข่าว

ตรวจสอบครุภัณฑ์

ขออนุญาตใช้รถราชการ และห้องประชุม

Close