การปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

🌿กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการหักโค่นของต้นไม้🌳🌲🍂

 

Leave a Comment