ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 3 อัตรา หน่วยงาน กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์
➡️คุณสมบัติ ดังนี้
– วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– อายุ 25 – 55 ปี
– สามารถใช้อุปกรณ์การเกษตรได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถในซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์การเกษตรเบื้องต้นได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
– ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
– ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
– มีสวัสดิการประกันสังคม
– ค่าครองชีพ 2,000 บาท
– อัตราเงินเดือน 8,690 บาทต่อเดือน
– หยุดเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
➡️ หน้าที่
งานตัดหญ้า ตัดแต่ง ตกแต่งกิ่งไม้ดอกไม้ประดับ ดูแลรดน้ำ พรวนดินใส่ปุ๋ย บำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลพื้นที่เก็บกวาดใบไม้ ขยะ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
➡️ หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อที่ กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายในเวลาราชการ 09.00 – 16.30 น. หรือ โทร 02 441 6000 ต่อ 2191 หรือ 2190 (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565)

Leave a Comment