พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์🌹

Leave a Comment