การขออนุมัติใช้รถราชการส่วนกลาง

การขอใช้รถราชการส่วนกลาง สำหรับให้บริการแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษา ในโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีรถทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้ รถตู้ รถบัสปรับอากาศ และรถกะบะ

ขั้นตอนและรายละเอียดการขออนุมัติใช้รถราชการส่วนกลาง

การขอบัตรติดรถผ่านเข้าและออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และในการเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย