แผนผังพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 15 จุด ทั้งผลัดกลางวันและผลัดกลางคืน