วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์

Leave a Comment