วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” วันที่ 3 มิถุนายน ณ อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

Leave a Comment