โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ.2565

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ได้เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดสุวรรณาราม

Leave a Comment