โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์  เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและงาน แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕  ณ หอประชุมบัวสวรรค์ ในนามของกองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์  ขออวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง และพานพบสิ่งดีๆทุกประการ

Leave a Comment