โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐” และพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ

Leave a Comment