สถิติการขอใช้รถราชการ

ลำดับที่
#
ประเภทรถ
จำนวนการขอใช้รถราชการ (ครั้ง)
1.
รถตู้
249
2.
รถบรรทุกหกล้อ
60
3.
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
7