สถานะการขอใช้รถราชการ
รหัส
ประเภทรถ
หน่วยงาน
เริ่ม-สิ้นสุด
งานที่ปฏิบัติ
สถานที่
จำนวนคน
ไฟล์โครงการ
พขร.
สถานะ
Print
18
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-07 08:00:00 ถึง
2020-10-07 17:00:00
นิเทศนักศึกษา สหกิจ
บางรัก พุทธมณฑลสาย 4
3
19
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-29 09:00:00 ถึง
2020-10-29 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
20
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-27 09:00:00 ถึง
2020-10-27 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
21
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-22 09:30:00 ถึง
2020-10-22 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
22
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-20 09:00:00 ถึง
2020-10-20 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
23
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-15 09:30:00 ถึง
2020-10-15 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
24
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-08 10:00:00 ถึง
2020-10-08 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
25
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-06 10:00:00 ถึง
2020-10-06 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
26
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-07 11:00:00 ถึง
2020-10-07 16:30:00
พานักศึกษา ศึกษาดูงานที่โรงพิมพ์
บริษัท ซันตัวการพิมพ์ สุขุมวิท 107
20
27
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-12 09:10:00 ถึง
2020-10-09 12:10:00
พานักศึกษา ไปทำการเรียนการสอน
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
12
28
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-16 10:45:00 ถึง
2020-10-16 16:30:00
รับ ส่ง วิทยากร
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
2
30
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-19 09:05:00 ถึง
2020-10-09 12:20:00
พานักศึกษา ไปทำการเรียนการสอน
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
12
31
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-23 07:00:00 ถึง
2020-10-25 16:30:00
โครงการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมและงานออกแบบ
โรงเรียนโสตศึกษา
10
32
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-23 07:00:00 ถึง
2020-10-25 16:30:00
โครงการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมและงานออกแบบ
โรงเรียนโสตศึกษา
30
33
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-26 08:20:00 ถึง
2020-10-26 12:00:00
พานักศึกษา ไปทำการเรียนการสอน
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
12
34
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-30 07:20:00 ถึง
2020-10-30 19:30:00
นำนักศึกษา ไปถ่ายภาพนอกสถานที่ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 4
อำเภอสวนผึ้ง
40
35
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-30 11:00:00 ถึง
2020-10-30 14:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
7
36
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-02 09:00:00 ถึง
2020-10-02 16:35:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์
11
37
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-04 09:00:00 ถึง
2020-11-04 16:30:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์
17
38
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-21 06:00:00 ถึง
2020-11-22 18:00:00
ลงพื้นที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท น้ำตาล
9
39
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-21 06:00:00 ถึง
2020-11-22 18:00:00
ลงพื้นที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท น้ำตาล
9
40
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-08 12:00:00 ถึง
2020-10-08 17:00:00
พานักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
15
41
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-08 12:30:00 ถึง
2020-10-08 16:00:00
พานักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
26
42
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-09 09:30:00 ถึง
2020-10-09 16:30:00
พานักศึกษา ไปศึกษาดูงาน
บริษัท ภัทรดิษฐ์ไทยอาร์ด
10
43
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-07 09:00:00 ถึง
2020-10-07 13:00:00
ส่งเอกสารราชการ
กระทรวงวัฒนธรรม
2
44
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-03 15:47:00 ถึง
2020-11-03 15:47:00
ประชุมพระปกเกล้า
ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
1
45
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-12 08:00:00 ถึง
2020-10-12 16:30:00
พานักศึกไปเขียนภาพทิวทัศน์
วัดชะลอ
30
46
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-21 09:00:00 ถึง
2020-10-21 22:30:00
พานักศึกษาวาดรูป
วัดใหญ่
26
47
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-29 09:25:00 ถึง
2020-10-30 18:00:00
นำนักศึกษาไปวาดรูปในรายวิชาวาดเส้นทิวทัศน์
น้ำตกป่าละอู่
14
48
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-22 10:00:00 ถึง
2020-10-22 16:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
49
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-29 08:00:00 ถึง
2020-10-29 16:00:00
เข้าร่วมการตรวจการประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
7
50
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-21 12:00:00 ถึง
2020-10-21 16:30:00
ประชุม
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
52
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-16 07:00:00 ถึง
2020-12-18 16:00:00
พานักศึกษาถ่ายภาพนอกสถานที่
มีนาวิลลา รีสอร์ท
40
53
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-30 09:12:00 ถึง
2020-10-30 09:35:00
ลากิจ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
54
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-26 13:30:00 ถึง
2020-10-26 16:30:00
ดูงานนิทรรศการ
หอศิลป์จามจุรี
26
55
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-05 10:00:00 ถึง
2020-11-05 13:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
5
56
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-27 10:00:00 ถึง
2020-10-27 16:00:00
ขนไม้โครงเฟลม สาขาวิชาจิตรกรรมไทย
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
10
57
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-28 10:00:00 ถึง
2020-10-28 12:00:00
ไปจ่ายภาษี
สรรพากร
1
58
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-30 09:50:00 ถึง
2020-10-30 16:30:00
พานักศึกษา ศึกษาดูงาน
โรงงาน หจก. ชามมิ่ง อาร์ต
14
59
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-17 07:30:00 ถึง
2020-11-17 16:30:00
เพื่อพานักศึกษาไปนอกสถานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
40
60
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-02 12:30:00 ถึง
2020-11-02 16:30:00
ประชุมวิชาการ
มทร.ร. ศาลายา
1
61
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-13 08:00:00 ถึง
2020-11-13 12:00:00
ประชุมสถาบันวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.
มทร.ร. ศาลายา
1
62
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-16 06:00:00 ถึง
2020-11-16 16:00:00
พบสโมสรฟุตบอล ในโครงการ Creative young designer
ดลมณี
18
63
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-16 06:00:00 ถึง
2020-11-16 16:00:00
พบสโมสรฟุตบอล ในโครงการ Creative young designer
ดลมณี
9
64
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-02 09:30:00 ถึง
2020-11-03 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
65
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-05 09:30:00 ถึง
2020-11-05 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
66
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-09 15:00:00 ถึง
2020-11-11 15:00:00
เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการทางศิลปฯ
เชียงราย
5
67
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-16 09:30:00 ถึง
2020-11-16 16:30:00
ขนครุภัณฑ์
โกดังพุทธมลฑล
15
68
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-12 09:00:00 ถึง
2020-11-12 13:20:00
รับวัสดุฝึก
บริษัทคอมปาว มีนบุรี
2
69
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-06 10:00:00 ถึง
2020-11-06 15:00:00
ขนครุภัณฑ์
บ้าน ผศ.ไพรัตน์ หลวงแนม รัชดาซอย 19
2
70
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-06 16:30:00 ถึง
2020-11-06 16:40:00
ร่วนเปิดงานนิทรรศการ
หอศิลป์ บ้านเจ้าพระยา
5
71
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-17 07:00:00 ถึง
2020-11-17 17:00:00
ศึกษาดูงาน
ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
10
72
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-10 09:30:00 ถึง
2020-11-10 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
73
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-12 09:30:00 ถึง
2020-11-12 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
74
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-11 08:30:00 ถึง
2020-11-11 16:30:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
วัดชลประทานรังสฤท
2
75
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-11 10:30:00 ถึง
2020-11-11 15:20:00
นำอุปกรณ์ดนตรีไปซ่อม
ร้านดุริยางค์ไทย อุตสาหกรรม
2
76
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-18 10:00:00 ถึง
2020-11-18 15:00:00
ขนเครื่องมืออุปกรณ์ทำเฟรมไปศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์
5
77
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-30 10:00:00 ถึง
2020-11-30 15:00:00
ขนผลงานศิลปะ
หอศิลป์บ้านเจ้าพระยา
5
78
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-12 09:00:00 ถึง
2020-11-12 17:00:00
ขนงานไปค่ายอาสาของสโมสรนักศึกษา
โรงเรียนบ้านฉาง
10
79
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-14 09:30:00 ถึง
2020-11-14 18:30:00
ขนงานไปค่ายอาสาของสโมสรนักศึกษา
โรงเรียนบ้านฉาง
20
80
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-23 09:30:00 ถึง
2020-11-23 12:00:00
ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากร
กรมสรรพากร
2
81
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-16 10:00:00 ถึง
2020-11-16 18:00:00
ส่งนักศึกษาไปค่ายอาสาพัฒนาของสโมสรนักศึกษา
โรงเรียนบ้านฉาง นครปฐม
10
82
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-17 16:00:00 ถึง
2020-11-17 18:00:00
ส่งนักศึกษาที่ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านฉาง
โรงเรียนบ้านฉาง นครปฐม
5
83
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-18 10:00:00 ถึง
2020-11-18 17:00:00
ส่งนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านฉาง
โรงเรียนบ้านฉาง นครปฐม
5
84
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-19 09:00:00 ถึง
2020-11-19 16:00:00
รับส่งนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านฉาง
โรงเรียนบ้านฉาง นครปฐม
10
85
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-15 11:00:00 ถึง
2020-11-15 17:00:00
รวมงานโครงการ
วัดชลประทาน
6
86
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-24 11:25:00 ถึง
2020-11-24 16:30:00
ประชุม
ศาลายา
5
88
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-17 09:30:00 ถึง
2020-11-17 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
89
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-25 12:00:00 ถึง
2020-11-25 17:00:00
ประชุมสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
1
90
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-29 09:00:00 ถึง
2020-11-29 18:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
เพาะช่าง - หอศิลป์ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา - ศาลายา
15
91
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-02 12:30:00 ถึง
2020-12-02 16:00:00
ประชุมงานกับ บ.กนกฯ
บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เดคตอเรชั่น กทม.
5
92
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-26 09:00:00 ถึง
2020-11-26 12:00:00
ส่งหนังสือ
กรมสรรพากร
2
93
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-24 09:00:00 ถึง
2020-11-24 16:00:00
รวมงานโครงการ
มัทธยมวัดสิงค์
6
94
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-25 10:00:00 ถึง
2020-11-25 12:00:00
ส่งเอกสารวิจัย
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
95
รถตู้
กองกลาง
2020-11-26 09:30:00 ถึง
2020-11-26 12:00:00
ส่งเอกสาร
สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
1
96
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-25 07:30:00 ถึง
2020-11-25 11:00:00
วางพวงมาลางานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ร.6
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
5
97
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-26 12:00:00 ถึง
2020-11-26 18:00:00
พานักศึกษาดูงาน การผลิตเครื่องดนตรีไทย
ดุริยางค์ไทยอุตสาหกรรม
10
98
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-03 12:00:00 ถึง
2020-12-03 16:00:00
พานักศึกษาดูงาน การแกะกระโหลกซออู้
บ้านครูอิง
10
99
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-26 10:00:00 ถึง
2020-11-26 12:40:00
รับพวงมาลาของงานกิจการนักศึกษาคีน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
3
100
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-01 15:00:00 ถึง
2020-12-01 18:30:00
ศึกษาดูงาน
ไปหอศิลป์ Moca
35
101
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-17 13:00:00 ถึง
2020-12-17 16:00:00
ศึกษาดูงาน
The Park
35
102
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-01 09:00:00 ถึง
2020-12-01 16:30:00
ขนครุภัณฑ์
โรงเรียนดีดี
15
103
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-04 09:00:00 ถึง
2020-12-04 16:30:00
ขนครุภัณฑ์
โรงเรียนดีดี
15
104
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-01 09:05:00 ถึง
2020-12-02 16:00:00
พบคุณสุขุม
อมตะลันตา
3
105
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-04 10:00:00 ถึง
2020-12-04 12:10:00
พานักศึกษารับทุน
มูลนิธินายห้างโรงปูน
9
106
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-01 09:30:00 ถึง
2020-12-01 09:30:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
107
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-03 13:00:00 ถึง
2020-12-03 15:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
108
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-08 09:30:00 ถึง
2020-12-08 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
109
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-15 09:30:00 ถึง
2020-12-15 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
110
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-17 09:30:00 ถึง
2020-12-17 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
111
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-22 09:30:00 ถึง
2020-12-22 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
112
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-24 09:30:00 ถึง
2020-12-24 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
113
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-29 09:30:00 ถึง
2020-12-29 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
114
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-02 17:00:00 ถึง
2020-12-02 20:00:00
ร่วมงานทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตของอาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
อมตะรันตา
6
115
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-21 12:45:00 ถึง
2020-12-21 16:30:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
116
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-03 10:30:00 ถึง
2020-12-03 13:00:00
ขนของกลับจากค่ายอาสาบ้านฉางของสโมสรนักศึกษา
โรงเรียนบ้านฉาง
3
117
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-02 08:30:00 ถึง
2020-12-02 14:00:00
ฟังบรรยายที่วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
18
118
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-04 09:00:00 ถึง
2020-12-04 13:45:00
เข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสำหรับบุคลากรใหม่
มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
2
119
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-21 08:30:00 ถึง
2020-12-21 12:00:00
ศึกษาดูงาน
บ.นิปปอนเพนต์ เดกโคเรทีฟ โคทติ้ง
15
120
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-09 09:45:00 ถึง
2020-12-09 12:00:00
ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมห้องสมุดฯ
คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี
2
121
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-24 09:50:00 ถึง
2020-12-24 16:30:00
ขนผลงานศิลปะ
หอศิลป์กรุงไทย-ศาลายา
10
122
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-09 10:00:00 ถึง
2020-12-09 16:00:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
6
123
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-08 08:00:00 ถึง
2020-12-08 14:30:00
ซื้อหนังสือเพื่อการเรียนการสอน
ร้าน SE-ED ถ.เทพรัตน์ (บางนา-ตราด) กม. 21
5
124
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-14 10:00:00 ถึง
2020-12-14 16:00:00
ศึกษาดูงาน Ikea บางใหญ่
Ikea อิเกีย บางใหญ่
16
125
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-08 12:30:00 ถึง
2020-12-08 16:30:00
ประชุม
ศาลายา
1
126
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-09 16:30:00 ถึง
2020-12-09 18:00:00
ผอ.ร่วมเปิดงานนิทรรศการอ.สกล
หอศิลป์บ้านเจ้าพระยา ท่าพระอาทิตย์
5
127
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-16 13:00:00 ถึง
2020-12-16 16:30:00
ซื้อวัสดุฝึก
ร้าน รุ่งอาร์ท สาขาพรานนก / โฮมโปร สาขาจรัญสนิทวงศ์
1
128
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-25 11:45:00 ถึง
2020-12-25 16:30:00
นำนักศึกษาเข้ารับทุนสมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์
มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
4
129
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-09 09:00:00 ถึง
2020-12-09 12:00:00
นำผลงานไปส่งศิลปินแห่งชาติ (อ.อารี สิทธิพันธ์ุ)
35 พระราม 9
1
130
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-08 11:25:00 ถึง
2020-12-08 11:50:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
131
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-24 09:00:00 ถึง
2020-12-24 17:00:00
ศึกษาดูงานรายวิชาดนตรีไทย
บ้านพญาปี่
10
132
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-09 13:30:00 ถึง
2020-12-09 16:30:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
133
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-16 08:30:00 ถึง
2020-12-16 13:00:00
ฟังการสัมมนา วิชาผู้ประกอบการ
ศาลายา
20
134
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-16 09:00:00 ถึง
2020-12-18 16:00:00
โครงการถ่ายภาพบุคคล
มีนาวิลลา รีสอร์ท
13
135
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-22 11:45:00 ถึง
2020-12-22 16:30:00
นำนักศึกษาเข้าเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
2
136
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-21 07:30:00 ถึง
2021-01-21 18:00:00
ศึกษาดูงานรายวิชาดนตรีไทย
อุทยาน ร.2 / บ้าน พญาซอ
10
137
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-28 09:30:00 ถึง
2020-12-30 16:30:00
ลากิจ
วิทยาลัยเพาะช่าง
1
138
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-17 08:30:00 ถึง
2020-12-18 17:00:00
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย
อบต.เขาย้อย
3
139
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-22 13:00:00 ถึง
2021-01-22 16:00:00
นำนักศึกษาออกศึกษาดูงาน
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
10
140
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-26 09:00:00 ถึง
2021-01-26 16:00:00
นำนักศึกษาออกศึกษาดูงาน
สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
10
141
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-23 09:00:00 ถึง
2020-12-23 18:00:00
ประสานงานโครงการ 1ต.1ม.
เทศบาลตำบลเขาย้อย อ.เขาย้อย เพชรบุรี
2
142
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-22 13:00:00 ถึง
2020-12-22 15:00:00
ขนงานศิลปะ
หอศิลป์สะพานผ่านฟ้าไปศาลายา
7
143
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-24 09:30:00 ถึง
2020-12-24 12:00:00
ขนงานนศ.กลับไปศาลายา
มูลนิธิ ธ.กรุงเทพ สีลม
5
144
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-09 15:00:00 ถึง
2021-01-10 16:30:00
พานักศึกษาไปแนะแนว
โรงเรียนมัธยมตาคลี ประชาสัน
10
145
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-23 09:00:00 ถึง
2020-12-23 10:00:00
ขนผลงานอาจารย์เพื่อจัดแสดง
หอศิลปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ
3
146
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-29 08:00:00 ถึง
2020-12-29 16:00:00
ประสานงานเก็บข้อมูลโครงการ 1ต.1ม.
เทศบาลตำบลเขาย้อย
2
147
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-06 13:00:00 ถึง
2021-01-06 16:30:00
นำนักศึกษาไปประกวดแข่งขัน
บริษัท นานมี จำกัด 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
10
149
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-28 14:00:00 ถึง
2020-12-28 16:00:00
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน
2
150
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-04 11:30:00 ถึง
2021-01-04 16:30:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
3
151
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-28 10:10:00 ถึง
2020-12-28 11:10:00
ส่งเชคและยื่นภาษี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสรรพากร
2
152
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-11 09:00:00 ถึง
2021-01-11 16:00:00
ประชุม
มทร.ร.
1
153
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-04 10:00:00 ถึง
2021-01-04 12:00:00
ส่งเอกสาร
มทร.ร.
1
154
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-07 10:00:00 ถึง
2021-01-07 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
155
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-11 10:00:00 ถึง
2021-01-11 12:00:00
ซื้อวัสดุฝึก
ร้าน รุ่งอาร์ท สาขาพรานนก
1
156
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-12 09:30:00 ถึง
2021-01-12 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
157
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-15 08:30:00 ถึง
2021-01-15 13:00:00
ประชุมที่กรมศิลป์ฯ
กรมศิลปากรเทวศ์
5
158
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-12 10:00:00 ถึง
2021-01-14 17:00:00
จัดทำข้อมูลนำเสนอสภาฯ
ปากช่อง
5
159
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-13 09:00:00 ถึง
2021-01-13 11:00:00
ถวายแจกันดอกไม้ให้สมเด็จพระเทพฯ
สวนจิตรลดา อาคารชัยพัฒนา
2
160
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-14 10:00:00 ถึง
2021-01-14 14:00:00
ซื้อวัสดุฝึก
ร้าน รุ่งอาร์ท สาขาพรานนก / ร้านวริศร วงเวียนใหญ่
1
161
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-14 10:00:00 ถึง
2021-01-14 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
162
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-19 12:00:00 ถึง
2021-01-19 13:00:00
ซื้อวัสดุฝึก
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
163
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-16 18:00:00 ถึง
2021-01-16 20:30:00
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง (ผอ.สำเริง พันธ์ุสนิท)
วัดเขมาภิรตารามวรวิหาร
10
164
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-16 18:00:00 ถึง
2021-01-16 20:30:00
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง (ผอ.สำเริง พันธ์ุสนิท)
วัดเขมาภิรตารามวรวิหาร
10
165
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-19 10:00:00 ถึง
2021-01-19 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
166
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-22 10:00:00 ถึง
2021-01-22 11:30:00
ชำระค่าน้ำประปา
การประปาแม้นศรี
1
167
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-21 10:00:00 ถึง
2021-01-21 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
168
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-21 09:30:00 ถึง
2021-01-22 11:00:00
ส่งเอกสารราชการ
ทำเนียบรัฐบาล
1
169
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-27 09:10:00 ถึง
2021-01-27 12:00:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
170
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-26 10:00:00 ถึง
2021-01-26 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
2
171
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-28 10:00:00 ถึง
2021-01-28 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
172
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-26 09:00:00 ถึง
2021-01-26 12:00:00
ส่งเอกสารที่กรมขนส่ง
กรมขนส่งกรุงเทพมหานคร
2
173
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-28 11:00:00 ถึง
2021-01-28 16:10:00
จ่ายภาษี สรรพากร
สรรพากร
1
174
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-09 08:00:00 ถึง
2021-02-09 16:30:00
ทำสัญญาจ้างและชี้แจงโครงการ 1ต1ม
เทศบาลตำบลเขาย้อย
3
175
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-02 10:00:00 ถึง
2021-02-02 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
176
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-04 10:00:00 ถึง
2021-02-04 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
177
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-05 10:00:00 ถึง
2021-02-05 10:22:00
รับหนังสือ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
178
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-11 11:00:00 ถึง
2021-02-11 16:30:00
ประชุมMOUหลักสูตรศิลปศึกษา
รร.สวนกุหลาบนนทบุรี
3
179
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-16 08:25:00 ถึง
2021-02-16 12:30:00
ประชุมเปิดสาขาวิชา
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
3
180
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-06 09:00:00 ถึง
2021-02-06 15:00:00
ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
Motown Brio เลียบคลองประปา ปากเกร็ด
5
181
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-08 08:00:00 ถึง
2021-02-08 12:00:00
นำเศษวัสดุไปขาย
พุทธมณฑลสาย5
1
182
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-23 08:00:00 ถึง
2021-02-23 16:30:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
3
183
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-18 09:35:00 ถึง
2021-02-22 13:22:00
ลากิจ
มทร.ร.
1
184
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-09 10:20:00 ถึง
2021-02-09 13:30:00
ประชุม
ทำเนียบรัฐบาล
5
185
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-15 07:00:00 ถึง
2021-02-15 13:30:00
ประชุม
กระทรวงวัฒนธรรม
5
186
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-15 10:00:00 ถึง
2021-02-15 12:00:00
ขนงานกลับจากการจัดแสดง
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2
187
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-09 10:00:00 ถึง
2021-02-09 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
188
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-11 10:00:00 ถึง
2021-02-11 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
189
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-17 09:00:00 ถึง
2021-02-17 16:00:00
เข้ารับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ
มทร.ร.ธัญญบุรี คลอง 6
3
191
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-23 11:45:00 ถึง
2021-02-23 16:30:00
นำนักศึกษาเข้ารับทุน สมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์
มทร.ร. พื้นที่ศาลายา
4
192
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-11 09:00:00 ถึง
2021-02-11 11:30:00
ต่อทะเบียน
ขนส่งสวนผัก
1
193
รถตู้
กองคลัง
2021-02-15 19:43:00 ถึง
2021-02-15 19:44:00
ส่งเอกสาร
ศาลายา
1
194
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-17 06:30:00 ถึง
2021-02-17 15:00:00
โครงการ 1ต1ม
กรมที่ดินเขาย้อย
2
195
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-17 10:00:00 ถึง
2021-02-17 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
196
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-19 09:36:00 ถึง
2021-02-19 09:36:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
197
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-20 09:00:00 ถึง
2021-02-20 16:30:00
ขนของไปบริจาค เพาะช่าง-วัดส่วนแก้ว
วัดสวนแก้ว
10
198
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-20 08:00:00 ถึง
2021-02-20 18:00:00
สัญญาจ้างเพิ่มเติม 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย
เทศบาลตำบลเขาย้อย
8
199
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-24 08:30:00 ถึง
2021-02-24 12:00:00
ประชุมเพิ่มพูนความรู้
มทร.ร (ศาลายา)
2
200
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-24 10:00:00 ถึง
2021-02-24 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
201
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-23 10:17:00 ถึง
2021-02-23 10:21:00
ชำระค่าบ้าน
ธ.อาคารสงเคราะห์, สรรพากร
1
202
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-04 07:20:00 ถึง
2021-03-04 16:15:00
ต่อใบขับขี่
ขนส่ง
1
203
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-02 09:30:00 ถึง
2021-03-02 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
204
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-04 09:30:00 ถึง
2021-03-04 11:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
205
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-03 16:00:00 ถึง
2021-03-03 20:00:00
รวมงานสวดอภิธรรมศพ
วัดเขมา ศาลา 2
10
206
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-03 16:00:00 ถึง
2021-03-03 20:05:00
ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ
วัดเขมา
10
207
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-03 16:00:00 ถึง
2021-03-03 20:00:00
รวมงานสวดอภิธรรมศพ
วัดเขมา ศาลา 2
10
208
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-04 15:00:00 ถึง
2021-03-04 18:00:00
ร่วมงานศพ
วัดเขมา ศาลา 2
1
209
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-25 09:00:00 ถึง
2021-03-25 18:00:00
ศึกษาดูงานวิชาดนตรีไทย
คณะหุ่นกระบอกชูเชิดชำนาญศิลป์
10
210
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-25 09:00:00 ถึง
2021-03-25 18:00:00
ศึกษาดูงานวิชาดนตรีไทย
คณะหุ่นกระบอกชูเชิดชำนาญศิลป์
10
211
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-25 09:00:00 ถึง
2021-03-25 18:00:00
ศึกษาดูงานวิชาดนตรีไทย
คณะหุ่นกระบอกชูเชิดชำนาญศิลป์
10
212
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-09 09:30:00 ถึง
2021-03-09 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
213
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-11 09:30:00 ถึง
2021-03-11 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
214
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-05 13:00:00 ถึง
2021-03-05 16:30:00
ดูสถานที่ในการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์
The PARQ (เดอะ ปาร์ค)
10
215
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-05 13:00:00 ถึง
2021-03-05 16:30:00
ดูสถานที่ในการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์
The PARQ (เดอะ ปาร์ค)
10
216
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-05 13:00:00 ถึง
2021-03-05 16:30:00
ประชุมงานจัดแสดงนิทรรศการ
the park พระรามสี่
5
217
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-11 13:18:00 ถึง
2021-03-11 16:30:00
พบปลัดเทศบาล ต.เขาย้อย
เทศบาลตำบลเขาย้อย
5
218
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-03 10:00:00 ถึง
2021-04-05 16:00:00
ขนย้ายผลงานเพื่อร่วมแสดง Thesis
วันที่ 3-4 เพาะช่าง - มทร.ร. ศาลายา วันที่ 5 หอศิลป์ BACC
7
219
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-18 19:00:00 ถึง
2021-04-18 22:00:00
ขนผลงานนักศึกษากลับเพาะช่าง
หอศิลป์ BACC
7
220
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-05 12:00:00 ถึง
2021-04-05 15:00:00
ประชุมกระทรวง อว.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
7
221
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-12 12:00:00 ถึง
2021-03-12 16:30:00
นำนักศึกษาดูนิทรรศการ
หอศิลป์ริเวอร์ซิตี้
40
222
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-12 09:30:00 ถึง
2021-03-12 16:00:00
ขนครุภัณฑ์ ไปบริจาค
วัดสวนแก้ว
10
223
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-24 07:00:00 ถึง
2021-03-24 18:00:00
พานักศึกษาไปดูงาน
อุทยานประวัติศาสตร์ลพบุรี-สระบุรี
40
224
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-11 12:57:00 ถึง
2021-03-11 14:05:00
พบศิลปิน
โพธิ์สามต้น
10
225
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-17 09:30:00 ถึง
2021-03-17 14:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
226
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-18 09:30:00 ถึง
2021-03-18 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
227
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-12 09:00:00 ถึง
2021-03-12 12:00:00
เสนอเอกสาร
มทร.รัตนโกสินทร์
1
228
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-16 10:50:00 ถึง
2021-03-16 15:55:00
รับ ส่ง วิทยากร
99 หมู่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000. TEL : +66 (0) 2833 2000FAX : +66 (0) 2833 2999. แผนที่ Google Map. MAP PDF FILE Download.
2
229
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-18 09:00:00 ถึง
2021-03-18 16:30:00
พานักศึกษา ไปศึกษาดูงาน
Aura Mate Innovation Co.,Ltd 46, 46/1 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ถนน, สุขาภิบาล 2 ซอย 31
20
230
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-18 09:00:00 ถึง
2021-03-18 16:30:00
พานักศึกษา ไปศึกษาดูงาน
Aura Mate Innovation Co.,Ltd. 46, 46/1 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ถนน, สุขาภิบาล 2 ซอย 31
10
231
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-17 10:00:00 ถึง
2021-03-17 12:00:00
ส่งเอกสาร
สำนักงานผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน
3
232
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-15 10:00:00 ถึง
2021-03-15 16:16:00
ตรวจสอบเบรก
บริษัทโมเดรินบัส
2
233
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-31 06:00:00 ถึง
2021-03-31 18:00:00
นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
มทร สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
15
234
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-19 10:00:00 ถึง
2021-03-19 14:00:00
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
5
235
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-22 08:30:00 ถึง
2021-04-23 16:00:00
ลงพื้นที่ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
บ้านโรงหวด
10
236
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-08 09:00:00 ถึง
2021-04-08 16:30:00
ลงพื้นที่ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
บ้านโรงหวด
10
237
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-19 09:00:00 ถึง
2021-03-19 16:02:00
ทัศนศึกษาและฟังบรรยายร่วมของกรมศิลปากร
วัดปราสาท
26
238
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-16 13:05:00 ถึง
2020-11-16 16:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร.รัตนโกสินทร์
1
239
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-18 12:00:00 ถึง
2021-03-18 14:30:00
ไปรับรูปศิลปินแห่งชาติ
ม.ศิลปากร ตลิ่งชัน
2
240
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-23 07:00:00 ถึง
2021-03-23 13:00:00
ชี้แจงประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
ห้องประชุมจูปิเตอร์ 8 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
2
241
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-21 10:05:00 ถึง
2021-03-21 12:10:00
ขนผลงานนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกทุน
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา - เพาะช่าง
2
242
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-22 10:00:00 ถึง
2021-03-22 16:00:00
ขนผลงานศิลปะ
สมาคมศิลษ์เก่า
2
243
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-22 10:00:00 ถึง
2021-03-22 16:00:00
ขนผลงานศิลปะ
สมาคมศิลษ์เก่า
2
244
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-29 13:00:00 ถึง
2021-03-29 16:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
1
245
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-23 09:30:00 ถึง
2021-03-23 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
246
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-25 09:30:00 ถึง
2021-03-25 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
247
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-26 08:45:00 ถึง
2021-03-26 13:00:00
ศึกษาดูงาน
มศว.ประสานมิตร
8
248
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-24 14:40:00 ถึง
2021-03-24 18:00:00
ประชุม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3
249
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-24 16:00:00 ถึง
2021-03-24 20:00:00
รวมงานสวดอภิธรรมศพ
วัดลาดพร้าว
6
250
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-06 14:00:00 ถึง
2021-04-06 17:00:00
งานเปิดนิทรรศการ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
6
251
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-02 09:00:00 ถึง
2021-04-02 16:30:00
ประสานงานเทศบาล ต.เขาย้อย
เทศบาลตำบลเขาย้อย
7
252
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-19 09:00:00 ถึง
2021-04-30 09:40:00
เอารถเข้าอู่ซ่อมหลังคา
อู่ภูมิภัทร
1
253
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-26 10:00:00 ถึง
2021-03-26 10:31:00
ชำระค่าบ้าน
ธ.อาคารสงเคราะห์, สรรพากร
1
254
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-25 11:00:00 ถึง
2021-03-25 17:00:00
ร่วมงานศพ
วัดลาดพร้าว
1
255
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-26 10:00:00 ถึง
2021-03-26 13:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
3
256
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-30 08:00:00 ถึง
2021-03-30 15:30:00
นำรถเข้าอู่
อู่โมเดินบัส ราชชุรี
1
257
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-31 12:30:00 ถึง
2021-03-31 16:30:00
ประชุมร่วม สวพ.
สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
1
258
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-28 10:00:00 ถึง
2021-03-29 16:35:00
ส่งเอกสาร
ธ.กรุงไทยสาขาสี่แยกพระยาศรี และสรรพากร
2
259
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-30 09:30:00 ถึง
2021-03-30 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
260
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-01 09:30:00 ถึง
2021-04-01 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
261
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-31 15:00:00 ถึง
2021-03-31 16:00:00
ส่งเอกสารที่เขตพระนคร
สำนักงานเขตพระนคร
2
262
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-16 15:18:00 ถึง
2021-04-16 15:19:00
ลากิจ
มทร.ร.
1
263
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-16 15:22:00 ถึง
2021-04-16 15:22:00
ลากิจ
มทร.ร.
1
264
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-16 15:23:00 ถึง
2021-04-16 15:23:00
ลากิจ
มทร.ร.
1
265
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-02 09:00:00 ถึง
2021-04-02 14:00:00
ประชุมงานศิลปินแ่ห่งชาติ
อมตะลันตา
2
266
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-07 13:00:00 ถึง
2021-04-07 16:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1
267
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-07 12:30:00 ถึง
2021-07-07 16:30:00
ประชุม
ม.ศิลปากร วังท่าพระ
4
268
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-09 10:00:00 ถึง
2021-04-09 12:35:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
1
269
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-21 08:30:00 ถึง
2021-04-21 16:00:00
บรรยายศิลปะ
สน.จักวรรดิ์และโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
12
270
รถตู้
กองกลาง
2021-04-19 10:00:00 ถึง
2021-04-19 16:35:00
ไปส่งงานที่กองคลัง
ศาลายา
0
271
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-26 08:30:00 ถึง
2021-04-26 16:30:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
6
272
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-27 08:30:00 ถึง
2021-04-27 16:30:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
6
273
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-26 11:55:00 ถึง
2021-04-26 11:55:00
ลากิจ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
274
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-27 13:45:00 ถึง
2021-04-27 13:55:00
ลากิจ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
275
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-01 09:00:00 ถึง
2021-05-01 16:30:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
20
276
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-09 09:00:00 ถึง
2021-05-09 16:30:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
20
277
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-03 10:40:00 ถึง
2021-05-03 10:45:00
ลากิจ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
278
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-03 08:30:00 ถึง
2021-05-03 16:30:00
ประชุมวิชาการ
มทร.ร. ศาลายา
1
279
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-06 09:30:00 ถึง
2021-05-06 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
280
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-11 09:30:00 ถึง
2021-05-11 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
281
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-13 09:30:00 ถึง
2021-05-13 09:30:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
282
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-18 09:30:00 ถึง
2021-05-18 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
283
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-20 09:30:00 ถึง
2021-05-20 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
284
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-25 09:30:00 ถึง
2021-05-25 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
285
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-27 09:30:00 ถึง
2021-05-27 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
286
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-11 08:30:00 ถึง
2021-05-11 16:30:00
ประชุม
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
5
287
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-12 08:30:00 ถึง
2021-05-12 16:30:00
ประชุม
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
5
288
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-05 08:30:00 ถึง
2021-05-05 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
289
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-14 08:30:00 ถึง
2021-05-14 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
290
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-06 09:30:00 ถึง
2021-05-06 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
291
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-12 09:30:00 ถึง
2021-05-12 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
292
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-07 09:30:00 ถึง
2021-05-07 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
293
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-11 09:30:00 ถึง
2021-05-11 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
294
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-13 09:30:00 ถึง
2021-05-13 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
295
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-30 09:00:00 ถึง
2021-05-30 16:30:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา - เพาะช่าง
10
296
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-31 09:00:00 ถึง
2021-05-31 16:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
เพาะช่าง - ศาลายา - หอศิลป์กรุงเทพฯ (มาบุญครอง)
10
297
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-04 15:00:00 ถึง
2021-06-04 16:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
เพาะช่าง - หอศิลป์กรุงเทพ (มาบุญครอง)
10
298
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-13 18:00:00 ถึง
2021-06-13 20:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
เพาะช่าง - หอศิลป์กรุงเทพ (มาบุญครอง)
10
299
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-14 09:00:00 ถึง
2021-06-14 16:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
10
300
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-14 09:30:00 ถึง
2021-05-14 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
10
301
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-14 09:30:00 ถึง
2021-05-14 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
10
302
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-17 09:00:00 ถึง
2021-05-17 16:00:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
5
303
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-18 09:00:00 ถึง
2021-05-18 16:00:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
5
304
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-19 09:00:00 ถึง
2021-05-19 16:00:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
5
305
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-20 09:00:00 ถึง
2021-05-20 16:00:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
5
306
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-21 09:00:00 ถึง
2021-05-21 16:00:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
5
307
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-13 12:45:00 ถึง
2021-05-13 16:30:00
ติดต่อราชการ
กระทรวง อว. ถนนโยธี
1
308
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-18 12:00:00 ถึง
2021-05-18 16:30:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
309
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-04 10:00:00 ถึง
2021-06-04 16:00:00
ต่อใบขับขี่
ขนส่ง
1
310
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-20 07:00:00 ถึง
2021-05-20 09:00:00
ประชุม
บ้านอาจารย์อารี สุทธิพัน
2
311
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-21 12:00:00 ถึง
2021-05-21 16:00:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
312
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-25 12:45:00 ถึง
2021-05-25 16:30:00
ประชุมร่วม กระทรวง อว.
กระทรวง อว. ถนนโยธี
1
313
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-28 10:00:00 ถึง
2021-05-28 18:00:00
พบรัฐมนตรี อว.
กระทรวง อว. ถนนโยธี
2
314
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-28 12:30:00 ถึง
2021-05-28 18:00:00
พบรัฐมนตรี อว.
กระทรวง อว. ถนนโยธี
9
315
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-21 08:25:00 ถึง
2021-05-21 10:00:00
ไปซื้อต้นไม้
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
316
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-01 12:44:00 ถึง
2021-06-01 13:05:00
พบหมอ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
317
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-28 12:30:00 ถึง
2021-04-28 18:00:00
ประชุม
สกอ. ถนนศรีอยุธยา
7
318
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-01 12:45:00 ถึง
2021-06-01 16:30:00
ประชุม
กระทรวง อว. ถนนโยธี
1
319
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-07 10:00:00 ถึง
2021-06-07 11:00:00
ต่อทะเบียน
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
320
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-02 13:30:00 ถึง
2021-06-02 16:30:00
พบนิติการ ห้ข้อเท็จจริงกรณีร้องทุกข์
มทร. ร ศาลายา
1
321
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-08 13:00:00 ถึง
2021-06-08 16:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
322
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-07 09:30:00 ถึง
2021-06-07 12:00:00
ไปราชการ
ร้านครุยชุลีมาศ ถ.อรุณอัมรินทรฺ
3
324
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-10 09:30:00 ถึง
2021-06-10 13:53:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
325
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-15 09:30:00 ถึง
2021-06-15 14:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
326
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-17 09:30:00 ถึง
2021-06-17 13:55:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ+ขนของ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
327
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-22 09:30:00 ถึง
2021-06-22 13:55:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
328
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-24 09:30:00 ถึง
2021-06-24 13:55:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
329
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-29 09:30:00 ถึง
2021-06-29 14:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
330
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-14 09:30:00 ถึง
2021-06-14 13:12:00
ให้ปากคำการประเมินการทดลองงานของอาจารย์สาขาออกแบบนิเทศน์ศิลป์
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
331
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-17 12:30:00 ถึง
2021-06-17 16:30:00
พบปลัดกระทรวง อว.
กระทรวง อว.
9
332
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-17 11:45:00 ถึง
2021-06-17 16:30:00
รับ อ.ปรีชา จรัญ13 แล้วไป พบปลัดกระทรวง อว.
กระทรวง อว.
9
333
รถตู้
สำนักงานประชาสัมพันธ์
2021-06-25 08:30:00 ถึง
2021-06-28 16:00:00
โครงการ
กระบี่
9
334
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-24 07:00:00 ถึง
2021-06-24 12:00:00
ไปฉีดวัคซีน
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
335
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-01 19:00:00 ถึง
2021-07-01 23:50:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
สามย่านมิตรทาว
5
336
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-23 09:30:00 ถึง
2021-06-23 19:00:00
ทีมงานพานักศึกษาไปฉีดวัคซีนCOVID-19
ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น4 อาคารจตุรัสจามจุรี
10
337
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-24 09:30:00 ถึง
2021-06-24 19:00:00
ทีมงานพานักศึกษาไปฉีดวัคซีนCOVID-19
ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น4 อาคารจตุรัสจามจุรี
10
338
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-30 09:00:00 ถึง
2021-06-30 16:30:00
ลงพื้นที่ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ชุมชุนงิ้วลาย
10
339
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-23 14:00:00 ถึง
2021-06-23 16:30:00
เข้าพบสำนักงานนิติการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1