สถานะการขอใช้รถราชการ
รหัส
ประเภทรถ
หน่วยงาน
เริ่ม-สิ้นสุด
งานที่ปฏิบัติ
สถานที่
จำนวนคน
ไฟล์โครงการ
พขร.
สถานะ
Print
18
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-07 08:00:00 ถึง
2020-10-07 17:00:00
นิเทศนักศึกษา สหกิจ
บางรัก พุทธมณฑลสาย 4
3
19
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-29 09:00:00 ถึง
2020-10-29 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
20
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-27 09:00:00 ถึง
2020-10-27 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
21
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-22 09:30:00 ถึง
2020-10-22 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
22
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-20 09:00:00 ถึง
2020-10-20 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
23
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-15 09:30:00 ถึง
2020-10-15 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
24
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-08 10:00:00 ถึง
2020-10-08 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
25
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-06 10:00:00 ถึง
2020-10-06 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
26
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-07 11:00:00 ถึง
2020-10-07 16:30:00
พานักศึกษา ศึกษาดูงานที่โรงพิมพ์
บริษัท ซันตัวการพิมพ์ สุขุมวิท 107
20
27
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-12 09:10:00 ถึง
2020-10-09 12:10:00
พานักศึกษา ไปทำการเรียนการสอน
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
12
28
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-16 10:45:00 ถึง
2020-10-16 16:30:00
รับ ส่ง วิทยากร
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
2
30
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-19 09:05:00 ถึง
2020-10-09 12:20:00
พานักศึกษา ไปทำการเรียนการสอน
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
12
31
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-23 07:00:00 ถึง
2020-10-25 16:30:00
โครงการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมและงานออกแบบ
โรงเรียนโสตศึกษา
10
32
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-23 07:00:00 ถึง
2020-10-25 16:30:00
โครงการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมและงานออกแบบ
โรงเรียนโสตศึกษา
30
33
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-26 08:20:00 ถึง
2020-10-26 12:00:00
พานักศึกษา ไปทำการเรียนการสอน
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
12
34
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-30 07:20:00 ถึง
2020-10-30 19:30:00
นำนักศึกษา ไปถ่ายภาพนอกสถานที่ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 4
อำเภอสวนผึ้ง
40
35
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-30 11:00:00 ถึง
2020-10-30 14:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
7
36
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-02 09:00:00 ถึง
2020-10-02 16:35:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์
11
37
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-04 09:00:00 ถึง
2020-11-04 16:30:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์
17
38
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-21 06:00:00 ถึง
2020-11-22 18:00:00
ลงพื้นที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท น้ำตาล
9
39
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-21 06:00:00 ถึง
2020-11-22 18:00:00
ลงพื้นที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท น้ำตาล
9
40
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-08 12:00:00 ถึง
2020-10-08 17:00:00
พานักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
15
41
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-08 12:30:00 ถึง
2020-10-08 16:00:00
พานักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
26
42
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-09 09:30:00 ถึง
2020-10-09 16:30:00
พานักศึกษา ไปศึกษาดูงาน
บริษัท ภัทรดิษฐ์ไทยอาร์ด
10
43
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-07 09:00:00 ถึง
2020-10-07 13:00:00
ส่งเอกสารราชการ
กระทรวงวัฒนธรรม
2
44
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-03 15:47:00 ถึง
2020-11-03 15:47:00
ประชุมพระปกเกล้า
ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
1
45
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-12 08:00:00 ถึง
2020-10-12 16:30:00
พานักศึกไปเขียนภาพทิวทัศน์
วัดชะลอ
30
46
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-21 09:00:00 ถึง
2020-10-21 22:30:00
พานักศึกษาวาดรูป
วัดใหญ่
26
47
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-29 09:25:00 ถึง
2020-10-30 18:00:00
นำนักศึกษาไปวาดรูปในรายวิชาวาดเส้นทิวทัศน์
น้ำตกป่าละอู่
14
48
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-22 10:00:00 ถึง
2020-10-22 16:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
49
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-29 08:00:00 ถึง
2020-10-29 16:00:00
เข้าร่วมการตรวจการประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
7
50
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-21 12:00:00 ถึง
2020-10-21 16:30:00
ประชุม
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
52
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-16 07:00:00 ถึง
2020-12-18 16:00:00
พานักศึกษาถ่ายภาพนอกสถานที่
มีนาวิลลา รีสอร์ท
40
53
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-30 09:12:00 ถึง
2020-10-30 09:35:00
ลากิจ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
54
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-26 13:30:00 ถึง
2020-10-26 16:30:00
ดูงานนิทรรศการ
หอศิลป์จามจุรี
26
55
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-05 10:00:00 ถึง
2020-11-05 13:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
5
56
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-27 10:00:00 ถึง
2020-10-27 16:00:00
ขนไม้โครงเฟลม สาขาวิชาจิตรกรรมไทย
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
10
57
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-28 10:00:00 ถึง
2020-10-28 12:00:00
ไปจ่ายภาษี
สรรพากร
1
58
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-10-30 09:50:00 ถึง
2020-10-30 16:30:00
พานักศึกษา ศึกษาดูงาน
โรงงาน หจก. ชามมิ่ง อาร์ต
14
59
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-17 07:30:00 ถึง
2020-11-17 16:30:00
เพื่อพานักศึกษาไปนอกสถานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
40
60
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-02 12:30:00 ถึง
2020-11-02 16:30:00
ประชุมวิชาการ
มทร.ร. ศาลายา
1
61
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-13 08:00:00 ถึง
2020-11-13 12:00:00
ประชุมสถาบันวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.
มทร.ร. ศาลายา
1
62
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-16 06:00:00 ถึง
2020-11-16 16:00:00
พบสโมสรฟุตบอล ในโครงการ Creative young designer
ดลมณี
18
63
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-16 06:00:00 ถึง
2020-11-16 16:00:00
พบสโมสรฟุตบอล ในโครงการ Creative young designer
ดลมณี
9
64
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-02 09:30:00 ถึง
2020-11-03 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
65
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-05 09:30:00 ถึง
2020-11-05 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
66
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-09 15:00:00 ถึง
2020-11-11 15:00:00
เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการทางศิลปฯ
เชียงราย
5
67
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-16 09:30:00 ถึง
2020-11-16 16:30:00
ขนครุภัณฑ์
โกดังพุทธมลฑล
15
68
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-12 09:00:00 ถึง
2020-11-12 13:20:00
รับวัสดุฝึก
บริษัทคอมปาว มีนบุรี
2
69
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-06 10:00:00 ถึง
2020-11-06 15:00:00
ขนครุภัณฑ์
บ้าน ผศ.ไพรัตน์ หลวงแนม รัชดาซอย 19
2
70
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-06 16:30:00 ถึง
2020-11-06 16:40:00
ร่วนเปิดงานนิทรรศการ
หอศิลป์ บ้านเจ้าพระยา
5
71
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-17 07:00:00 ถึง
2020-11-17 17:00:00
ศึกษาดูงาน
ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
10
72
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-10 09:30:00 ถึง
2020-11-10 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
73
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-12 09:30:00 ถึง
2020-11-12 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
74
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-11 08:30:00 ถึง
2020-11-11 16:30:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
วัดชลประทานรังสฤท
2
75
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-11 10:30:00 ถึง
2020-11-11 15:20:00
นำอุปกรณ์ดนตรีไปซ่อม
ร้านดุริยางค์ไทย อุตสาหกรรม
2
76
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-18 10:00:00 ถึง
2020-11-18 15:00:00
ขนเครื่องมืออุปกรณ์ทำเฟรมไปศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์
5
77
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-30 10:00:00 ถึง
2020-11-30 15:00:00
ขนผลงานศิลปะ
หอศิลป์บ้านเจ้าพระยา
5
78
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-12 09:00:00 ถึง
2020-11-12 17:00:00
ขนงานไปค่ายอาสาของสโมสรนักศึกษา
โรงเรียนบ้านฉาง
10
79
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-14 09:30:00 ถึง
2020-11-14 18:30:00
ขนงานไปค่ายอาสาของสโมสรนักศึกษา
โรงเรียนบ้านฉาง
20
80
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-23 09:30:00 ถึง
2020-11-23 12:00:00
ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากร
กรมสรรพากร
2
81
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-16 10:00:00 ถึง
2020-11-16 18:00:00
ส่งนักศึกษาไปค่ายอาสาพัฒนาของสโมสรนักศึกษา
โรงเรียนบ้านฉาง นครปฐม
10
82
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-17 16:00:00 ถึง
2020-11-17 18:00:00
ส่งนักศึกษาที่ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านฉาง
โรงเรียนบ้านฉาง นครปฐม
5
83
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-18 10:00:00 ถึง
2020-11-18 17:00:00
ส่งนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านฉาง
โรงเรียนบ้านฉาง นครปฐม
5
84
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-19 09:00:00 ถึง
2020-11-19 16:00:00
รับส่งนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านฉาง
โรงเรียนบ้านฉาง นครปฐม
10
85
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-15 11:00:00 ถึง
2020-11-15 17:00:00
รวมงานโครงการ
วัดชลประทาน
6
86
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-24 11:25:00 ถึง
2020-11-24 16:30:00
ประชุม
ศาลายา
5
88
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-17 09:30:00 ถึง
2020-11-17 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
89
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-25 12:00:00 ถึง
2020-11-25 17:00:00
ประชุมสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ
1
90
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-29 09:00:00 ถึง
2020-11-29 18:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
เพาะช่าง - หอศิลป์ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา - ศาลายา
15
91
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-02 12:30:00 ถึง
2020-12-02 16:00:00
ประชุมงานกับ บ.กนกฯ
บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เดคตอเรชั่น กทม.
5
92
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-26 09:00:00 ถึง
2020-11-26 12:00:00
ส่งหนังสือ
กรมสรรพากร
2
93
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-24 09:00:00 ถึง
2020-11-24 16:00:00
รวมงานโครงการ
มัทธยมวัดสิงค์
6
94
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-25 10:00:00 ถึง
2020-11-25 12:00:00
ส่งเอกสารวิจัย
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
95
รถตู้
กองกลาง
2020-11-26 09:30:00 ถึง
2020-11-26 12:00:00
ส่งเอกสาร
สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
1
96
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-25 07:30:00 ถึง
2020-11-25 11:00:00
วางพวงมาลางานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ร.6
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
5
97
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-26 12:00:00 ถึง
2020-11-26 18:00:00
พานักศึกษาดูงาน การผลิตเครื่องดนตรีไทย
ดุริยางค์ไทยอุตสาหกรรม
10
98
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-03 12:00:00 ถึง
2020-12-03 16:00:00
พานักศึกษาดูงาน การแกะกระโหลกซออู้
บ้านครูอิง
10
99
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-11-26 10:00:00 ถึง
2020-11-26 12:40:00
รับพวงมาลาของงานกิจการนักศึกษาคีน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
3
100
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-01 15:00:00 ถึง
2020-12-01 18:30:00
ศึกษาดูงาน
ไปหอศิลป์ Moca
35
101
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-17 13:00:00 ถึง
2020-12-17 16:00:00
ศึกษาดูงาน
The Park
35
102
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-01 09:00:00 ถึง
2020-12-01 16:30:00
ขนครุภัณฑ์
โรงเรียนดีดี
15
103
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-04 09:00:00 ถึง
2020-12-04 16:30:00
ขนครุภัณฑ์
โรงเรียนดีดี
15
104
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-01 09:05:00 ถึง
2020-12-02 16:00:00
พบคุณสุขุม
อมตะลันตา
3
105
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-04 10:00:00 ถึง
2020-12-04 12:10:00
พานักศึกษารับทุน
มูลนิธินายห้างโรงปูน
9
106
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-01 09:30:00 ถึง
2020-12-01 09:30:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
107
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-03 13:00:00 ถึง
2020-12-03 15:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
108
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-08 09:30:00 ถึง
2020-12-08 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
109
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-15 09:30:00 ถึง
2020-12-15 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
110
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-17 09:30:00 ถึง
2020-12-17 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
111
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-22 09:30:00 ถึง
2020-12-22 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
112
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-24 09:30:00 ถึง
2020-12-24 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
113
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-29 09:30:00 ถึง
2020-12-29 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
114
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-02 17:00:00 ถึง
2020-12-02 20:00:00
ร่วมงานทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตของอาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
อมตะรันตา
6
115
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-21 12:45:00 ถึง
2020-12-21 16:30:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
116
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-03 10:30:00 ถึง
2020-12-03 13:00:00
ขนของกลับจากค่ายอาสาบ้านฉางของสโมสรนักศึกษา
โรงเรียนบ้านฉาง
3
117
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-02 08:30:00 ถึง
2020-12-02 14:00:00
ฟังบรรยายที่วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
18
118
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-04 09:00:00 ถึง
2020-12-04 13:45:00
เข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสำหรับบุคลากรใหม่
มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
2
119
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-21 08:30:00 ถึง
2020-12-21 12:00:00
ศึกษาดูงาน
บ.นิปปอนเพนต์ เดกโคเรทีฟ โคทติ้ง
15
120
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-09 09:45:00 ถึง
2020-12-09 12:00:00
ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมห้องสมุดฯ
คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี
2
121
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-24 09:50:00 ถึง
2020-12-24 16:30:00
ขนผลงานศิลปะ
หอศิลป์กรุงไทย-ศาลายา
10
122
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-09 10:00:00 ถึง
2020-12-09 16:00:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
6
123
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-08 08:00:00 ถึง
2020-12-08 14:30:00
ซื้อหนังสือเพื่อการเรียนการสอน
ร้าน SE-ED ถ.เทพรัตน์ (บางนา-ตราด) กม. 21
5
124
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-14 10:00:00 ถึง
2020-12-14 16:00:00
ศึกษาดูงาน Ikea บางใหญ่
Ikea อิเกีย บางใหญ่
16
125
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-08 12:30:00 ถึง
2020-12-08 16:30:00
ประชุม
ศาลายา
1
126
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-09 16:30:00 ถึง
2020-12-09 18:00:00
ผอ.ร่วมเปิดงานนิทรรศการอ.สกล
หอศิลป์บ้านเจ้าพระยา ท่าพระอาทิตย์
5
127
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-16 13:00:00 ถึง
2020-12-16 16:30:00
ซื้อวัสดุฝึก
ร้าน รุ่งอาร์ท สาขาพรานนก / โฮมโปร สาขาจรัญสนิทวงศ์
1
128
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-25 11:45:00 ถึง
2020-12-25 16:30:00
นำนักศึกษาเข้ารับทุนสมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์
มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
4
129
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-09 09:00:00 ถึง
2020-12-09 12:00:00
นำผลงานไปส่งศิลปินแห่งชาติ (อ.อารี สิทธิพันธ์ุ)
35 พระราม 9
1
130
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-08 11:25:00 ถึง
2020-12-08 11:50:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
131
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-24 09:00:00 ถึง
2020-12-24 17:00:00
ศึกษาดูงานรายวิชาดนตรีไทย
บ้านพญาปี่
10
132
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-09 13:30:00 ถึง
2020-12-09 16:30:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
133
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-16 08:30:00 ถึง
2020-12-16 13:00:00
ฟังการสัมมนา วิชาผู้ประกอบการ
ศาลายา
20
134
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-16 09:00:00 ถึง
2020-12-18 16:00:00
โครงการถ่ายภาพบุคคล
มีนาวิลลา รีสอร์ท
13
135
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-22 11:45:00 ถึง
2020-12-22 16:30:00
นำนักศึกษาเข้าเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
2
136
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-21 07:30:00 ถึง
2021-01-21 18:00:00
ศึกษาดูงานรายวิชาดนตรีไทย
อุทยาน ร.2 / บ้าน พญาซอ
10
137
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-28 09:30:00 ถึง
2020-12-30 16:30:00
ลากิจ
วิทยาลัยเพาะช่าง
1
138
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-17 08:30:00 ถึง
2020-12-18 17:00:00
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย
อบต.เขาย้อย
3
139
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-22 13:00:00 ถึง
2021-01-22 16:00:00
นำนักศึกษาออกศึกษาดูงาน
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
10
140
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-26 09:00:00 ถึง
2021-01-26 16:00:00
นำนักศึกษาออกศึกษาดูงาน
สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
10
141
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-23 09:00:00 ถึง
2020-12-23 18:00:00
ประสานงานโครงการ 1ต.1ม.
เทศบาลตำบลเขาย้อย อ.เขาย้อย เพชรบุรี
2
142
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-22 13:00:00 ถึง
2020-12-22 15:00:00
ขนงานศิลปะ
หอศิลป์สะพานผ่านฟ้าไปศาลายา
7
143
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-24 09:30:00 ถึง
2020-12-24 12:00:00
ขนงานนศ.กลับไปศาลายา
มูลนิธิ ธ.กรุงเทพ สีลม
5
144
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-09 15:00:00 ถึง
2021-01-10 16:30:00
พานักศึกษาไปแนะแนว
โรงเรียนมัธยมตาคลี ประชาสัน
10
145
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-23 09:00:00 ถึง
2020-12-23 10:00:00
ขนผลงานอาจารย์เพื่อจัดแสดง
หอศิลปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ
3
146
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-29 08:00:00 ถึง
2020-12-29 16:00:00
ประสานงานเก็บข้อมูลโครงการ 1ต.1ม.
เทศบาลตำบลเขาย้อย
2
147
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-06 13:00:00 ถึง
2021-01-06 16:30:00
นำนักศึกษาไปประกวดแข่งขัน
บริษัท นานมี จำกัด 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
10
149
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-28 14:00:00 ถึง
2020-12-28 16:00:00
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน
2
150
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-04 11:30:00 ถึง
2021-01-04 16:30:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
3
151
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2020-12-28 10:10:00 ถึง
2020-12-28 11:10:00
ส่งเชคและยื่นภาษี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสรรพากร
2
152
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-11 09:00:00 ถึง
2021-01-11 16:00:00
ประชุม
มทร.ร.
1
153
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-04 10:00:00 ถึง
2021-01-04 12:00:00
ส่งเอกสาร
มทร.ร.
1
154
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-07 10:00:00 ถึง
2021-01-07 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
155
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-11 10:00:00 ถึง
2021-01-11 12:00:00
ซื้อวัสดุฝึก
ร้าน รุ่งอาร์ท สาขาพรานนก
1
156
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-12 09:30:00 ถึง
2021-01-12 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
157
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-15 08:30:00 ถึง
2021-01-15 13:00:00
ประชุมที่กรมศิลป์ฯ
กรมศิลปากรเทวศ์
5
158
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-12 10:00:00 ถึง
2021-01-14 17:00:00
จัดทำข้อมูลนำเสนอสภาฯ
ปากช่อง
5
159
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-13 09:00:00 ถึง
2021-01-13 11:00:00
ถวายแจกันดอกไม้ให้สมเด็จพระเทพฯ
สวนจิตรลดา อาคารชัยพัฒนา
2
160
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-14 10:00:00 ถึง
2021-01-14 14:00:00
ซื้อวัสดุฝึก
ร้าน รุ่งอาร์ท สาขาพรานนก / ร้านวริศร วงเวียนใหญ่
1
161
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-14 10:00:00 ถึง
2021-01-14 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
162
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-19 12:00:00 ถึง
2021-01-19 13:00:00
ซื้อวัสดุฝึก
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
163
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-16 18:00:00 ถึง
2021-01-16 20:30:00
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง (ผอ.สำเริง พันธ์ุสนิท)
วัดเขมาภิรตารามวรวิหาร
10
164
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-16 18:00:00 ถึง
2021-01-16 20:30:00
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง (ผอ.สำเริง พันธ์ุสนิท)
วัดเขมาภิรตารามวรวิหาร
10
165
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-19 10:00:00 ถึง
2021-01-19 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
166
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-22 10:00:00 ถึง
2021-01-22 11:30:00
ชำระค่าน้ำประปา
การประปาแม้นศรี
1
167
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-21 10:00:00 ถึง
2021-01-21 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
168
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-21 09:30:00 ถึง
2021-01-22 11:00:00
ส่งเอกสารราชการ
ทำเนียบรัฐบาล
1
169
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-27 09:10:00 ถึง
2021-01-27 12:00:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
170
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-26 10:00:00 ถึง
2021-01-26 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
2
171
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-28 10:00:00 ถึง
2021-01-28 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
172
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-26 09:00:00 ถึง
2021-01-26 12:00:00
ส่งเอกสารที่กรมขนส่ง
กรมขนส่งกรุงเทพมหานคร
2
173
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-01-28 11:00:00 ถึง
2021-01-28 16:10:00
จ่ายภาษี สรรพากร
สรรพากร
1
174
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-09 08:00:00 ถึง
2021-02-09 16:30:00
ทำสัญญาจ้างและชี้แจงโครงการ 1ต1ม
เทศบาลตำบลเขาย้อย
3
175
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-02 10:00:00 ถึง
2021-02-02 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
176
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-04 10:00:00 ถึง
2021-02-04 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
177
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-05 10:00:00 ถึง
2021-02-05 10:22:00
รับหนังสือ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
178
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-11 11:00:00 ถึง
2021-02-11 16:30:00
ประชุมMOUหลักสูตรศิลปศึกษา
รร.สวนกุหลาบนนทบุรี
3
179
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-16 08:25:00 ถึง
2021-02-16 12:30:00
ประชุมเปิดสาขาวิชา
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
3
180
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-06 09:00:00 ถึง
2021-02-06 15:00:00
ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
Motown Brio เลียบคลองประปา ปากเกร็ด
5
181
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-08 08:00:00 ถึง
2021-02-08 12:00:00
นำเศษวัสดุไปขาย
พุทธมณฑลสาย5
1
182
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-23 08:00:00 ถึง
2021-02-23 16:30:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
3
183
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-18 09:35:00 ถึง
2021-02-22 13:22:00
ลากิจ
มทร.ร.
1
184
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-09 10:20:00 ถึง
2021-02-09 13:30:00
ประชุม
ทำเนียบรัฐบาล
5
185
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-15 07:00:00 ถึง
2021-02-15 13:30:00
ประชุม
กระทรวงวัฒนธรรม
5
186
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-15 10:00:00 ถึง
2021-02-15 12:00:00
ขนงานกลับจากการจัดแสดง
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2
187
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-09 10:00:00 ถึง
2021-02-09 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
188
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-11 10:00:00 ถึง
2021-02-11 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
189
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-17 09:00:00 ถึง
2021-02-17 16:00:00
เข้ารับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ
มทร.ร.ธัญญบุรี คลอง 6
3
191
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-23 11:45:00 ถึง
2021-02-23 16:30:00
นำนักศึกษาเข้ารับทุน สมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์
มทร.ร. พื้นที่ศาลายา
4
192
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-11 09:00:00 ถึง
2021-02-11 11:30:00
ต่อทะเบียน
ขนส่งสวนผัก
1
193
รถตู้
กองคลัง
2021-02-15 19:43:00 ถึง
2021-02-15 19:44:00
ส่งเอกสาร
ศาลายา
1
194
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-17 06:30:00 ถึง
2021-02-17 15:00:00
โครงการ 1ต1ม
กรมที่ดินเขาย้อย
2
195
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-17 10:00:00 ถึง
2021-02-17 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
196
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-19 09:36:00 ถึง
2021-02-19 09:36:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
197
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-20 09:00:00 ถึง
2021-02-20 16:30:00
ขนของไปบริจาค เพาะช่าง-วัดส่วนแก้ว
วัดสวนแก้ว
10
198
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-20 08:00:00 ถึง
2021-02-20 18:00:00
สัญญาจ้างเพิ่มเติม 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย
เทศบาลตำบลเขาย้อย
8
199
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-24 08:30:00 ถึง
2021-02-24 12:00:00
ประชุมเพิ่มพูนความรู้
มทร.ร (ศาลายา)
2
200
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-24 10:00:00 ถึง
2021-02-24 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
201
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-02-23 10:17:00 ถึง
2021-02-23 10:21:00
ชำระค่าบ้าน
ธ.อาคารสงเคราะห์, สรรพากร
1
202
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-04 07:20:00 ถึง
2021-03-04 16:15:00
ต่อใบขับขี่
ขนส่ง
1
203
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-02 09:30:00 ถึง
2021-03-02 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
204
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-04 09:30:00 ถึง
2021-03-04 11:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
205
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-03 16:00:00 ถึง
2021-03-03 20:00:00
รวมงานสวดอภิธรรมศพ
วัดเขมา ศาลา 2
10
206
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-03 16:00:00 ถึง
2021-03-03 20:05:00
ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ
วัดเขมา
10
207
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-03 16:00:00 ถึง
2021-03-03 20:00:00
รวมงานสวดอภิธรรมศพ
วัดเขมา ศาลา 2
10
208
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-04 15:00:00 ถึง
2021-03-04 18:00:00
ร่วมงานศพ
วัดเขมา ศาลา 2
1
209
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-25 09:00:00 ถึง
2021-03-25 18:00:00
ศึกษาดูงานวิชาดนตรีไทย
คณะหุ่นกระบอกชูเชิดชำนาญศิลป์
10
210
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-25 09:00:00 ถึง
2021-03-25 18:00:00
ศึกษาดูงานวิชาดนตรีไทย
คณะหุ่นกระบอกชูเชิดชำนาญศิลป์
10
211
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-25 09:00:00 ถึง
2021-03-25 18:00:00
ศึกษาดูงานวิชาดนตรีไทย
คณะหุ่นกระบอกชูเชิดชำนาญศิลป์
10
212
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-09 09:30:00 ถึง
2021-03-09 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
213
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-11 09:30:00 ถึง
2021-03-11 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
214
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-05 13:00:00 ถึง
2021-03-05 16:30:00
ดูสถานที่ในการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์
The PARQ (เดอะ ปาร์ค)
10
215
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-05 13:00:00 ถึง
2021-03-05 16:30:00
ดูสถานที่ในการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์
The PARQ (เดอะ ปาร์ค)
10
216
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-05 13:00:00 ถึง
2021-03-05 16:30:00
ประชุมงานจัดแสดงนิทรรศการ
the park พระรามสี่
5
217
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-11 13:18:00 ถึง
2021-03-11 16:30:00
พบปลัดเทศบาล ต.เขาย้อย
เทศบาลตำบลเขาย้อย
5
218
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-03 10:00:00 ถึง
2021-04-05 16:00:00
ขนย้ายผลงานเพื่อร่วมแสดง Thesis
วันที่ 3-4 เพาะช่าง - มทร.ร. ศาลายา วันที่ 5 หอศิลป์ BACC
7
219
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-18 19:00:00 ถึง
2021-04-18 22:00:00
ขนผลงานนักศึกษากลับเพาะช่าง
หอศิลป์ BACC
7
220
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-05 12:00:00 ถึง
2021-04-05 15:00:00
ประชุมกระทรวง อว.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
7
221
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-12 12:00:00 ถึง
2021-03-12 16:30:00
นำนักศึกษาดูนิทรรศการ
หอศิลป์ริเวอร์ซิตี้
40
222
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-12 09:30:00 ถึง
2021-03-12 16:00:00
ขนครุภัณฑ์ ไปบริจาค
วัดสวนแก้ว
10
223
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-24 07:00:00 ถึง
2021-03-24 18:00:00
พานักศึกษาไปดูงาน
อุทยานประวัติศาสตร์ลพบุรี-สระบุรี
40
224
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-11 12:57:00 ถึง
2021-03-11 14:05:00
พบศิลปิน
โพธิ์สามต้น
10
225
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-17 09:30:00 ถึง
2021-03-17 14:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
226
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-18 09:30:00 ถึง
2021-03-18 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
227
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-12 09:00:00 ถึง
2021-03-12 12:00:00
เสนอเอกสาร
มทร.รัตนโกสินทร์
1
228
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-16 10:50:00 ถึง
2021-03-16 15:55:00
รับ ส่ง วิทยากร
99 หมู่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000. TEL : +66 (0) 2833 2000FAX : +66 (0) 2833 2999. แผนที่ Google Map. MAP PDF FILE Download.
2
229
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-18 09:00:00 ถึง
2021-03-18 16:30:00
พานักศึกษา ไปศึกษาดูงาน
Aura Mate Innovation Co.,Ltd 46, 46/1 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ถนน, สุขาภิบาล 2 ซอย 31
20
230
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-18 09:00:00 ถึง
2021-03-18 16:30:00
พานักศึกษา ไปศึกษาดูงาน
Aura Mate Innovation Co.,Ltd. 46, 46/1 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ถนน, สุขาภิบาล 2 ซอย 31
10
231
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-17 10:00:00 ถึง
2021-03-17 12:00:00
ส่งเอกสาร
สำนักงานผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน
3
232
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-15 10:00:00 ถึง
2021-03-15 16:16:00
ตรวจสอบเบรก
บริษัทโมเดรินบัส
2
233
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-31 06:00:00 ถึง
2021-03-31 18:00:00
นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
มทร สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
15
234
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-19 10:00:00 ถึง
2021-03-19 14:00:00
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
5
235
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-22 08:30:00 ถึง
2021-04-23 16:00:00
ลงพื้นที่ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
บ้านโรงหวด
10
236
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-08 09:00:00 ถึง
2021-04-08 16:30:00
ลงพื้นที่ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
บ้านโรงหวด
10
237
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-19 09:00:00 ถึง
2021-03-19 16:02:00
ทัศนศึกษาและฟังบรรยายร่วมของกรมศิลปากร
วัดปราสาท
26
238
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-16 13:05:00 ถึง
2020-11-16 16:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มทร.รัตนโกสินทร์
1
239
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-18 12:00:00 ถึง
2021-03-18 14:30:00
ไปรับรูปศิลปินแห่งชาติ
ม.ศิลปากร ตลิ่งชัน
2
240
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-23 07:00:00 ถึง
2021-03-23 13:00:00
ชี้แจงประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
ห้องประชุมจูปิเตอร์ 8 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
2
241
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-21 10:05:00 ถึง
2021-03-21 12:10:00
ขนผลงานนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกทุน
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา - เพาะช่าง
2
242
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-22 10:00:00 ถึง
2021-03-22 16:00:00
ขนผลงานศิลปะ
สมาคมศิลษ์เก่า
2
243
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-22 10:00:00 ถึง
2021-03-22 16:00:00
ขนผลงานศิลปะ
สมาคมศิลษ์เก่า
2
244
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-29 13:00:00 ถึง
2021-03-29 16:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
1
245
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-23 09:30:00 ถึง
2021-03-23 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
246
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-25 09:30:00 ถึง
2021-03-25 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
247
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-26 08:45:00 ถึง
2021-03-26 13:00:00
ศึกษาดูงาน
มศว.ประสานมิตร
8
248
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-24 14:40:00 ถึง
2021-03-24 18:00:00
ประชุม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3
249
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-24 16:00:00 ถึง
2021-03-24 20:00:00
รวมงานสวดอภิธรรมศพ
วัดลาดพร้าว
6
250
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-06 14:00:00 ถึง
2021-04-06 17:00:00
งานเปิดนิทรรศการ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
6
251
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-02 09:00:00 ถึง
2021-04-02 16:30:00
ประสานงานเทศบาล ต.เขาย้อย
เทศบาลตำบลเขาย้อย
7
252
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-19 09:00:00 ถึง
2021-04-30 09:40:00
เอารถเข้าอู่ซ่อมหลังคา
อู่ภูมิภัทร
1
253
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-26 10:00:00 ถึง
2021-03-26 10:31:00
ชำระค่าบ้าน
ธ.อาคารสงเคราะห์, สรรพากร
1
254
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-25 11:00:00 ถึง
2021-03-25 17:00:00
ร่วมงานศพ
วัดลาดพร้าว
1
255
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-26 10:00:00 ถึง
2021-03-26 13:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
3
256
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-30 08:00:00 ถึง
2021-03-30 15:30:00
นำรถเข้าอู่
อู่โมเดินบัส ราชชุรี
1
257
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-31 12:30:00 ถึง
2021-03-31 16:30:00
ประชุมร่วม สวพ.
สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
1
258
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-28 10:00:00 ถึง
2021-03-29 16:35:00
ส่งเอกสาร
ธ.กรุงไทยสาขาสี่แยกพระยาศรี และสรรพากร
2
259
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-30 09:30:00 ถึง
2021-03-30 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
260
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-01 09:30:00 ถึง
2021-04-01 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
261
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-03-31 15:00:00 ถึง
2021-03-31 16:00:00
ส่งเอกสารที่เขตพระนคร
สำนักงานเขตพระนคร
2
262
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-16 15:18:00 ถึง
2021-04-16 15:19:00
ลากิจ
มทร.ร.
1
263
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-16 15:22:00 ถึง
2021-04-16 15:22:00
ลากิจ
มทร.ร.
1
264
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-16 15:23:00 ถึง
2021-04-16 15:23:00
ลากิจ
มทร.ร.
1
265
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-02 09:00:00 ถึง
2021-04-02 14:00:00
ประชุมงานศิลปินแ่ห่งชาติ
อมตะลันตา
2
266
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-07 13:00:00 ถึง
2021-04-07 16:00:00
ส่งเอกสารราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1
267
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-07 12:30:00 ถึง
2021-07-07 16:30:00
ประชุม
ม.ศิลปากร วังท่าพระ
4
268
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-09 10:00:00 ถึง
2021-04-09 12:35:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
1
269
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-21 08:30:00 ถึง
2021-04-21 16:00:00
บรรยายศิลปะ
สน.จักวรรดิ์และโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
12
270
รถตู้
กองกลาง
2021-04-19 10:00:00 ถึง
2021-04-19 16:35:00
ไปส่งงานที่กองคลัง
ศาลายา
0
271
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-26 08:30:00 ถึง
2021-04-26 16:30:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
6
272
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-27 08:30:00 ถึง
2021-04-27 16:30:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
6
273
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-26 11:55:00 ถึง
2021-04-26 11:55:00
ลากิจ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
274
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-04-27 13:45:00 ถึง
2021-04-27 13:55:00
ลากิจ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
275
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-01 09:00:00 ถึง
2021-05-01 16:30:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
20
276
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-09 09:00:00 ถึง
2021-05-09 16:30:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
20
277
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-03 10:40:00 ถึง
2021-05-03 10:45:00
ลากิจ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
278
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-03 08:30:00 ถึง
2021-05-03 16:30:00
ประชุมวิชาการ
มทร.ร. ศาลายา
1
279
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-06 09:30:00 ถึง
2021-05-06 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
280
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-11 09:30:00 ถึง
2021-05-11 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
281
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-13 09:30:00 ถึง
2021-05-13 09:30:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
282
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-18 09:30:00 ถึง
2021-05-18 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
283
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-20 09:30:00 ถึง
2021-05-20 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
284
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-25 09:30:00 ถึง
2021-05-25 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
285
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-27 09:30:00 ถึง
2021-05-27 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
286
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-11 08:30:00 ถึง
2021-05-11 16:30:00
ประชุม
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
5
287
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-12 08:30:00 ถึง
2021-05-12 16:30:00
ประชุม
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
5
288
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-05 08:30:00 ถึง
2021-05-05 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
289
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-14 08:30:00 ถึง
2021-05-14 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
290
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-06 09:30:00 ถึง
2021-05-06 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
291
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-12 09:30:00 ถึง
2021-05-12 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
292
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-07 09:30:00 ถึง
2021-05-07 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
293
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-11 09:30:00 ถึง
2021-05-11 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
294
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-13 09:30:00 ถึง
2021-05-13 16:30:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
10
295
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-30 09:00:00 ถึง
2021-05-30 16:30:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา - เพาะช่าง
10
296
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-31 09:00:00 ถึง
2021-05-31 16:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
เพาะช่าง - ศาลายา - หอศิลป์กรุงเทพฯ (มาบุญครอง)
10
297
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-04 15:00:00 ถึง
2021-06-04 16:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
เพาะช่าง - หอศิลป์กรุงเทพ (มาบุญครอง)
10
298
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-13 18:00:00 ถึง
2021-06-13 20:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
เพาะช่าง - หอศิลป์กรุงเทพ (มาบุญครอง)
10
299
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-14 09:00:00 ถึง
2021-06-14 16:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
10
300
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-14 09:30:00 ถึง
2021-05-14 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
10
301
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-14 09:30:00 ถึง
2021-05-14 12:00:00
ส่งเอกสารราชการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
10
302
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-17 09:00:00 ถึง
2021-05-17 16:00:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
5
303
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-18 09:00:00 ถึง
2021-05-18 16:00:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
5
304
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-19 09:00:00 ถึง
2021-05-19 16:00:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
5
305
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-20 09:00:00 ถึง
2021-05-20 16:00:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
5
306
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-21 09:00:00 ถึง
2021-05-21 16:00:00
พานักศึกษาวาดภาพ
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
5
307
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-13 12:45:00 ถึง
2021-05-13 16:30:00
ติดต่อราชการ
กระทรวง อว. ถนนโยธี
1
308
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-18 12:00:00 ถึง
2021-05-18 16:30:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
309
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-04 10:00:00 ถึง
2021-06-04 16:00:00
ต่อใบขับขี่
ขนส่ง
1
310
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-20 07:00:00 ถึง
2021-05-20 09:00:00
ประชุม
บ้านอาจารย์อารี สุทธิพัน
2
311
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-21 12:00:00 ถึง
2021-05-21 16:00:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
312
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-25 12:45:00 ถึง
2021-05-25 16:30:00
ประชุมร่วม กระทรวง อว.
กระทรวง อว. ถนนโยธี
1
313
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-28 10:00:00 ถึง
2021-05-28 18:00:00
พบรัฐมนตรี อว.
กระทรวง อว. ถนนโยธี
2
314
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-28 12:30:00 ถึง
2021-05-28 18:00:00
พบรัฐมนตรี อว.
กระทรวง อว. ถนนโยธี
9
315
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-21 08:25:00 ถึง
2021-05-21 10:00:00
ไปซื้อต้นไม้
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
316
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-01 12:44:00 ถึง
2021-06-01 13:05:00
พบหมอ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
317
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-28 12:30:00 ถึง
2021-04-28 18:00:00
ประชุม
สกอ. ถนนศรีอยุธยา
7
318
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-01 12:45:00 ถึง
2021-06-01 16:30:00
ประชุม
กระทรวง อว. ถนนโยธี
1
319
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-07 10:00:00 ถึง
2021-06-07 11:00:00
ต่อทะเบียน
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
320
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-02 13:30:00 ถึง
2021-06-02 16:30:00
พบนิติการ ห้ข้อเท็จจริงกรณีร้องทุกข์
มทร. ร ศาลายา
1
321
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-08 13:00:00 ถึง
2021-06-08 16:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
322
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-07 09:30:00 ถึง
2021-06-07 12:00:00
ไปราชการ
ร้านครุยชุลีมาศ ถ.อรุณอัมรินทรฺ
3
324
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-10 09:30:00 ถึง
2021-06-10 13:53:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
325
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-15 09:30:00 ถึง
2021-06-15 14:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
326
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-17 09:30:00 ถึง
2021-06-17 13:55:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ+ขนของ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
327
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-22 09:30:00 ถึง
2021-06-22 13:55:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
328
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-24 09:30:00 ถึง
2021-06-24 13:55:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
329
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-29 09:30:00 ถึง
2021-06-29 14:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
330
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-14 09:30:00 ถึง
2021-06-14 13:12:00
ให้ปากคำการประเมินการทดลองงานของอาจารย์สาขาออกแบบนิเทศน์ศิลป์
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
331
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-17 12:30:00 ถึง
2021-06-17 16:30:00
พบปลัดกระทรวง อว.
กระทรวง อว.
9
332
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-17 11:45:00 ถึง
2021-06-17 16:30:00
รับ อ.ปรีชา จรัญ13 แล้วไป พบปลัดกระทรวง อว.
กระทรวง อว.
9
333
รถตู้
สำนักงานประชาสัมพันธ์
2021-06-25 08:30:00 ถึง
2021-06-28 16:00:00
โครงการ
กระบี่
9
334
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-24 07:00:00 ถึง
2021-06-24 12:00:00
ไปฉีดวัคซีน
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
335
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-01 19:00:00 ถึง
2021-07-01 23:50:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
สามย่านมิตรทาว
5
336
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-23 09:30:00 ถึง
2021-06-23 19:00:00
ทีมงานพานักศึกษาไปฉีดวัคซีนCOVID-19
ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น4 อาคารจตุรัสจามจุรี
10
337
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-24 09:30:00 ถึง
2021-06-24 19:00:00
ทีมงานพานักศึกษาไปฉีดวัคซีนCOVID-19
ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น4 อาคารจตุรัสจามจุรี
10
338
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-30 09:00:00 ถึง
2021-06-30 16:30:00
ลงพื้นที่ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ชุมชุนงิ้วลาย
10
339
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-23 14:00:00 ถึง
2021-06-23 16:30:00
เข้าพบสำนักงานนิติการ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
340
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-06-28 11:30:00 ถึง
2021-06-28 12:30:00
ชำระค่าบ้าน
ธ.อาคารสงเคราะห์, สรรพากร
1
341
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-01 11:30:00 ถึง
2021-07-01 15:00:00
รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ออกแบบประชุม
สำนักออกแบบสถาบัตฯ มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
3
342
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-05 10:00:00 ถึง
2021-07-05 13:30:00
พบรองปลัด อว.
อว. ถนนโยธี
9
343
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-05 10:00:00 ถึง
2021-07-05 13:30:00
พบรองปลัด อว.
อว. ถนนโยธี
9
344
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-01 08:15:00 ถึง
2021-07-01 12:00:00
ตรวจประกันคุณภาพ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
345
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-06 13:00:00 ถึง
2021-07-06 16:30:00
ตรวจประกันคุณภาพ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
346
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-02 09:00:00 ถึง
2021-07-02 12:00:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
347
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-01 09:30:00 ถึง
2021-07-01 13:40:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
348
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-06 13:41:00 ถึง
2021-07-06 13:41:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
349
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-08 13:30:00 ถึง
2021-07-08 13:40:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
350
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-13 09:30:00 ถึง
2021-07-13 13:45:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
351
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-15 09:50:00 ถึง
2021-07-15 13:45:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
352
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-20 10:00:00 ถึง
2021-07-20 13:45:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
353
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-22 10:00:00 ถึง
2021-07-22 13:46:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
354
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-27 09:30:00 ถึง
2021-07-27 13:47:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
355
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-29 09:30:00 ถึง
2021-07-29 13:48:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
356
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-11 20:00:00 ถึง
2021-07-11 23:00:00
ขนผลงานนักศึกษาเพื่อจัดแสดง
สามย่านมิตรทาว
5
357
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-22 09:00:00 ถึง
2021-07-22 11:45:00
ส่งเอกสาร
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
358
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-07-27 12:30:00 ถึง
2021-07-27 16:30:00
ประชุมกำหนดร่าง TOR ของ การจัดจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
359
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-08-05 13:00:00 ถึง
2021-08-05 15:30:00
ส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิภาวดี 48-50 ตามที่อยู่แนบหน้าซอง
0
360
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-08-04 10:00:00 ถึง
2021-08-04 12:00:00
คีย์ข้อมูลตรวจรับงานที่กองคลัง
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
361
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-08-11 14:00:00 ถึง
2021-08-11 16:00:00
ส่งเอกสารและเสนอแฟ้ม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
362
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-08-13 14:00:00 ถึง
2021-08-13 16:00:00
ส่งเอกสารและเสนอแฟ้ม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
363
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-08-16 14:30:00 ถึง
2021-08-16 16:30:00
ส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
บ้าน อ.ธนภณ วิภาวดีรังสิต
0
364
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-08-16 10:30:00 ถึง
2021-08-16 12:00:00
เอาเอกสารให้ผู้ควบคุมงานลงนาม
บางบอน 3
2
365
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-08-20 15:00:00 ถึง
2021-08-20 16:30:00
ส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
บ้าน อ.ธนภณ วิภาวดีรังสิต
0
366
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-08-26 09:00:00 ถึง
2021-08-26 11:00:00
ไปคียข้อมูลที่กองคลัง
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
367
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-07 09:30:00 ถึง
2021-09-07 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
368
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-14 09:30:00 ถึง
2021-09-09 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
369
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-21 09:30:00 ถึง
2021-09-21 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
370
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-28 09:30:00 ถึง
2021-09-28 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
371
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-06 10:00:00 ถึง
2021-09-06 12:00:00
ส่งเอกสารและเสนอแฟ้ม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
372
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-21 09:30:00 ถึง
2021-09-21 11:35:00
ยื่นเอกสารการสมัครเรียน รด ปีการศึกษา 2564
ศูนย์ฝึกวิชาทหาร วิภาวดีรังสิต
1
373
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-09 10:00:00 ถึง
2021-09-06 19:55:00
ส่งเอกสารเบิก
กองคลัง มทร.รัตนโกสินทร์
1
374
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-16 08:00:00 ถึง
2021-09-16 12:00:00
ส่งเอกสาร
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
6
375
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-09 10:00:00 ถึง
2021-09-09 14:30:00
ส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิภาวดี 48-50 ตามที่อยู่แนบหน้าซอง และ โมทาวน์ บริโอ้ ตามที่อยู่หน้าซอง
0
376
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-09 10:00:00 ถึง
2021-09-09 14:30:00
ส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
บ้าน อ.ปรีชา เถาทอง และบ้าน อ.น้ำฝน
0
377
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-13 10:00:00 ถึง
2021-09-13 12:00:00
ฉีดวัคซีน
จุฬา
10
378
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-13 12:00:00 ถึง
2021-09-13 15:00:00
ฉีดวัคซีน
จุฬา
10
379
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-10 09:00:00 ถึง
2021-09-10 10:30:00
ส่งเอกสารและเสนอแฟ้ม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
380
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-13 10:00:00 ถึง
2021-09-13 12:00:00
ฉีดวัคซีน
จุฬา
10
381
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-13 13:00:00 ถึง
2021-09-13 14:00:00
ส่งเอกสาร กระทรวงอุดมศึกษา
กระทรวงอุดมศึกษา อว.
1
382
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-16 11:00:00 ถึง
2021-09-16 12:00:00
ส่งเอกสาร
กองคลัง (ศาลายา)
1
383
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-14 09:30:00 ถึง
2021-09-14 12:00:00
ส่งเอกสารให้ผู้ทรง
ถ.ลาดพร้าว
0
384
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-17 08:00:00 ถึง
2021-09-17 16:30:00
ลงพื้นที่ เขาย้อย
เทศบาลตำบลเขาย้อย
9
385
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-17 09:30:00 ถึง
2021-09-16 14:30:00
รับงานจากผู้ผลิต เพื่อส่งมอบงานที่วิทยาลัยรับงานมาทำ
มีนบุรี ตามโลเคชั่น
0
386
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-22 09:00:00 ถึง
2021-09-22 12:00:00
เพื่อซื้อวัสดุการศึกษา
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
387
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-30 09:00:00 ถึง
2021-09-30 14:00:00
พานักศึกษาไปรับทุนการศึกษา
ถนนพระราม -
7
388
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-30 10:00:00 ถึง
2021-09-30 12:00:00
ส่งเอกสาร
กองคลัง (ศาลายา)
1
389
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-09-29 09:00:00 ถึง
2021-09-29 12:00:00
ซื้อเหล็ก
วัดราชนัดดา
2
390
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-01 07:30:00 ถึง
2021-10-01 11:00:00
พบท่านรัฐมนตรีกระทรวง อว.
กระทรวงอว.
7
391
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-01 07:00:00 ถึง
2021-10-01 11:00:00
รับ อาจารย์ปรีชาเพื่อไปพบรัฐมนตรีกระทรวง อว.
บ้านอาจารย์ปรีชา (จรัญ) และไปกระทรวง อว.
2
392
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-06 14:00:00 ถึง
2021-10-06 16:30:00
พบรองปลัดกระทรวง อว.
กระทรวงอว.
7
393
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-06 13:30:00 ถึง
2021-10-06 17:00:00
พบรองปลัดกระทรวง อว.
บ้านอาจารย์ปรีชา (จรัญ) และไปกระทรวง อว.
2
394
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-04 08:00:00 ถึง
2021-10-04 09:00:00
ส่งเอกสารและเสนอแฟ้ม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
395
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-04 09:00:00 ถึง
2021-10-04 12:00:00
ส่งเอกสารเบิก
กองคลัง มทร.รัตนโกสินทร์
1
396
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-12 10:00:00 ถึง
2021-10-12 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
397
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-19 10:00:00 ถึง
2021-10-19 13:45:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
398
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-26 10:00:00 ถึง
2021-10-26 13:30:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
399
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-08 11:00:00 ถึง
2021-10-08 13:00:00
ส่งงาน
ศาลายา กองคลัง
1
400
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-11 15:55:00 ถึง
2021-10-11 16:20:00
ฉีดวัคซีน
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
401
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-11 10:00:00 ถึง
2021-10-11 14:00:00
ขนผลงานไปแสดง
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
2
402
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-11 09:30:00 ถึง
2021-10-11 11:00:00
ส่งของ ของศูนย์บริการงานศิลปกรรมและงานออกแบบ
คุรุสภา
3
403
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-12 08:30:00 ถึง
2021-10-12 13:00:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
5
404
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-15 11:00:00 ถึง
2021-10-15 12:00:00
นำเอกสารใบสมัครขอรับทุน
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรมฯ
2
405
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-15 09:00:00 ถึง
2021-10-15 10:35:00
ส่งเอกสารสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
2
406
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-18 13:00:00 ถึง
2021-10-18 16:00:00
ส่งเอกสาร
สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
2
407
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-20 10:00:00 ถึง
2021-10-20 12:00:00
ขนผลงานศิลปะ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
6
408
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-25 12:30:00 ถึง
2021-10-25 15:00:00
ไปพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร
สำนักงานเขตพระนคร
3
409
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-27 08:00:00 ถึง
2021-10-27 12:00:00
เข้าร่วมประชุม
สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
3
410
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-28 08:30:00 ถึง
2021-10-28 15:00:00
ประชุมเทศบาลตำบลเขาย้อย
เทศบาลตำบลเขาย้อย
1
411
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-27 11:25:00 ถึง
2021-10-27 11:50:00
ขนงาน
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
6
412
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-01 09:05:00 ถึง
2021-12-01 12:00:00
ขนของ
วัด
1
413
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-10-28 12:00:00 ถึง
2021-10-28 15:00:00
ขนงาน จากศาลายา - เพาะช่าง
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
414
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-04 08:00:00 ถึง
2021-12-05 15:40:00
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางศิลป์
หอศิลป์จังหวัดนครนายก
3
415
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-02 14:14:00 ถึง
2021-11-02 14:40:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
416
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-09 09:30:00 ถึง
2021-11-09 14:20:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
417
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-16 09:30:00 ถึง
2021-11-16 14:20:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
418
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-23 10:00:00 ถึง
2021-11-23 14:20:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
419
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-30 10:00:00 ถึง
2021-11-30 14:20:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
420
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-04 09:30:00 ถึง
2021-11-04 12:00:00
พานักศึกษาไปทำงานที่อาคารวิจิตรศิลป์
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
6
421
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-09 10:00:00 ถึง
2021-11-09 15:00:00
ประชุมเครือข่ายหลักสูตรศิลปศึกษา
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
4
422
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-08 11:30:00 ถึง
2021-11-08 12:00:00
ส่งเอกสารที่เขตพระนคร
สำนักงานเขตพระนคร
2
423
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-30 10:00:00 ถึง
2021-11-30 12:00:00
หมอนัด
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
424
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-10 09:30:00 ถึง
2021-11-10 10:30:00
ส่งเอกสาร
กองคลัง ศาลายา
1
425
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-15 09:00:00 ถึง
2021-11-15 14:00:00
ประชุม
ศาลายา
3
426
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-21 06:00:00 ถึง
2021-11-21 12:00:00
ขนของจัดแสดงงาน
สามย่านมิตรทาวน์
5
427
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-21 06:00:00 ถึง
2021-11-21 12:00:00
ส่ง-รับ อาจารย์และนักศึกษาที่ไปจัดแสดงงาน
สามย่านมิตรทาวน์
5
428
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-23 15:30:00 ถึง
2021-11-23 16:30:00
ส่ง อาจารย์และนักศึกษาร่วมเปิดงาน
สามย่านมิตรทาวน์
30
429
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-23 15:30:00 ถึง
2021-11-23 16:30:00
ส่ง อาจารย์ร่วมเปิดงาน
สามย่านมิตรทาวน์
9
430
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-23 15:30:00 ถึง
2021-11-23 19:00:00
ส่งอาจารย์ร่วมเปิดงาน - รับกลับเพาะช่าง
สามย่านมิตรทาวน์
9
431
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-16 10:00:00 ถึง
2021-11-16 15:00:00
ขนของ
ธนาคารกรุงเทพ สีลม
3
432
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-21 06:30:00 ถึง
2021-11-21 12:00:00
ส่ง-รับ อาจารย์และนักศึกษาที่ไปจัดแสดงงาน
สามย่านมิตรทาวน์
5
433
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-19 15:00:00 ถึง
2021-11-20 10:30:00
ส่งวิทยากรในการอบรม 1ตำบล1มหาวิทยาลัย
รร.เลอเม
3
434
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-17 08:00:00 ถึง
2021-11-17 13:30:00
ติดต่อราชการ เกี่ยวกับการต่อสัญญาเช่าที่ดิน
สำนักพุทธศาสนา
2
435
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-19 08:30:00 ถึง
2021-11-19 10:30:00
เข้าพบอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
3
436
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-23 08:30:00 ถึง
2021-11-23 12:00:00
ประชุม มทร
สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
5
437
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-24 08:00:00 ถึง
2021-11-24 18:00:00
กิจกรรม 1ตำบล1มหาวิทยาลัย
เทศบาลตำบลเขาย้อย
5
438
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-22 12:04:00 ถึง
2021-11-22 12:04:00
รับข้อสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
กองบริหารงานบุคคล
1
439
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-24 08:00:00 ถึง
2021-11-24 18:00:00
ลงพื้นที่เขาย้อย
เทศบาลตำบลเขาย้อย
5
440
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-25 08:30:00 ถึง
2021-11-25 11:00:00
วางพวงมาลาในกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร
3
441
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-25 08:30:00 ถึง
2021-11-25 12:30:00
วางพวงมาลาในกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร
3
451
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-10 10:00:00 ถึง
2021-12-10 16:00:00
นำนักศึกษาดูงานอัตลักษณ์แห่งสยาม
ไบเทคบางนา
40
452
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-24 12:00:00 ถึง
2021-11-24 13:00:00
ขนของงานแสดง
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
3
453
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-20 08:30:00 ถึง
2021-12-22 18:00:00
ศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา หมู่ 4 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ๖2๑7๐
35
454
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-26 21:30:00 ถึง
2021-11-26 22:30:00
ขนของกลับจากสามย่านมิตรทาวน์
สามย่านมิตรทาวน์
5
455
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-27 08:30:00 ถึง
2021-11-27 17:00:00
นำนักศึกษา ศึกษาดูงาน
Motto bemotto
40
456
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-11-29 11:00:00 ถึง
2021-11-29 12:30:00
ส่งเอกสาร
สตง.
2
457
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-01 11:45:00 ถึง
2021-12-01 14:30:00
สัมภาษณ์
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
458
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-03 08:30:00 ถึง
2021-12-03 12:00:00
อมทร.เชิญเข้าพบ
สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
3
459
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-08 11:30:00 ถึง
2021-12-08 14:30:00
ประชุม มทร
สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
5
460
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-05-02 09:30:00 ถึง
2021-12-02 12:00:00
รับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.ร.
1
461
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-19 12:30:00 ถึง
2022-01-19 13:00:00
ประชุมแทนผู้อำนวยการ
คณะศิลปกรรม จุฬาฯ
2
462
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-03 10:30:00 ถึง
2021-12-03 16:00:00
รับเอกสารราชการ
โรงเรียนราชบพิต มัทธยม
1
463
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-11 12:00:00 ถึง
2022-01-11 18:00:00
พานักศึกษาศึกษาดูงาน
โชว์รูมเฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท ๖๔
35
464
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-11 12:00:00 ถึง
2022-01-11 18:00:00
พานักศึกษาศึกษาดูงาน
โชว์รูมเฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท ๖๔
35
465
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-15 13:00:00 ถึง
2021-12-15 14:00:00
ดูสถานที่ซ้อมย่อยพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 และ 2563
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
5
466
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-09 09:30:00 ถึง
2021-12-09 13:30:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
467
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-14 09:30:00 ถึง
2021-12-14 15:30:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
468
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-16 09:30:00 ถึง
2021-12-16 15:30:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
469
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-21 09:30:00 ถึง
2021-12-21 15:35:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
470
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-23 09:30:00 ถึง
2021-12-23 16:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
471
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-28 09:30:00 ถึง
2021-12-28 13:30:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
472
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-30 09:50:00 ถึง
2021-12-30 15:50:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
473
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-21 06:35:00 ถึง
2021-12-22 16:30:00
โครงการค่ายศิลปะ โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา
โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา
2
474
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-06 06:30:00 ถึง
2022-01-07 16:30:00
โครงการ RMUTR CWIE รุ่น 1
โรงแรมราชมงคลชมคลื่น
3
475
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-17 07:00:00 ถึง
2021-12-17 18:00:00
ศึกษาดูงาน
Chez pipli ต.บึกเตียน อ.ท่ายาง
46
476
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-13 10:00:00 ถึง
2021-12-13 12:00:00
ส่งเอกสาร
ศาลายา
1
477
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-17 11:30:00 ถึง
2021-12-17 13:30:00
ไปรับส่งคณาจารย์เลี้ยงเกษียรราชการ
ร้านอาหารป้าตุ้
8
478
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-14 13:00:00 ถึง
2021-12-14 16:00:00
ทัศนศึกษางานศิลปกรรม
ศูนย์การค้าริเวิอร์ซิตี้
20
479
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-06 07:30:00 ถึง
2022-01-06 16:00:00
ร่วมโครงการ
มทร.สุวรรณภูมิ
1
480
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-15 09:00:00 ถึง
2021-12-15 12:00:00
ชำระค่าเช่าที่ดินของวิทยาลัยเพาะช่าง
สำนักพุทธฯ
3
481
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-19 09:00:00 ถึง
2022-01-21 16:30:00
โครงการถ่ายภาพนอกสถานที่
มีนา มีน้ำ รีสอร์ท
40
482
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-16 09:00:00 ถึง
2021-12-16 11:30:00
ส่งเอกสารที่เขตพระนคร
สำนักงานเขตพระนคร
2
483
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-17 10:00:00 ถึง
2021-12-17 12:00:00
ติดต่องาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
484
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-16 17:30:00 ถึง
2021-12-16 16:20:00
เปิดงาน
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
3
485
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-27 12:30:00 ถึง
2021-12-27 16:00:00
เข้าพบอธิการบดี
มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
2
486
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-29 07:00:00 ถึง
2021-12-29 15:00:00
ลงพื้นที่เขาย้อย
เขาย้อย เพชรบุรี
1
487
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-06 06:00:00 ถึง
2022-01-07 16:30:00
โครงการสหกิจ
มทร.วังไกลกังวล
12
488
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-22 10:00:00 ถึง
2021-12-22 10:40:00
ส่งเอกสาร
โรงเรียนวัดราชบพิธ
1
489
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-27 06:00:00 ถึง
2022-01-31 17:00:00
พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
จังหวัดเชียงใหม่
40
490
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-24 09:00:00 ถึง
2021-12-24 15:40:00
ไปรับวัสดุฝึก
บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด
1
491
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-24 13:00:00 ถึง
2021-12-23 16:00:00
ส่งเล่มหลักสูตร
ศาลายา
2
492
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-23 13:15:00 ถึง
2021-12-23 16:00:00
ไปร้านหนังสือ
ศูนย์หนังสือจุฬา
2
493
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-24 09:30:00 ถึง
2021-12-24 14:00:00
เข้าร่วมประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
494
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-28 12:30:00 ถึง
2021-12-28 15:00:00
ไปดำเนินการเรื่องนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนรักษาดินแดน วิภาวดีรังสิต
1
495
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-29 09:00:00 ถึง
2021-12-29 10:00:00
ส่งเอกสาร
สำนักงานเขตพระนคร
1
496
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2021-12-29 08:55:00 ถึง
2021-12-29 11:00:00
ส่งเอกสาร
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
497
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-04 14:30:00 ถึง
2022-01-04 19:00:00
ประชุม
โรงเรียนวัดสะแกงาม
7
498
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-12 14:30:00 ถึง
2022-01-12 18:00:00
เข้าร่วมประชุม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
6
499
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-06 10:00:00 ถึง
2022-01-06 14:20:00
ประชุม
โรงเรียนวัดสะแกงาม
6
500
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-10 09:00:00 ถึง
2022-01-10 12:00:00
จัดซื้อวัสดุฝึก สาขาวิชาเซรามิกส์
บริษัท อัมรินทร์เซรามิคส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 27/1 หมู่ 3
1
501
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-05 09:00:00 ถึง
2022-01-05 11:30:00
จัดซื้อวัสดุฝึก สาขาวิชาเซรามิกส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามยิปซั่มปลาสเตอร์ ซ่อง เอกชัย 91
2
502
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-05 17:00:00 ถึง
2022-01-05 21:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว
10
503
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-05 13:30:00 ถึง
2022-01-05 16:30:00
ประชุม
พรานนก
5
504
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-13 09:30:00 ถึง
2022-01-13 15:00:00
ตรวจสภาพรถ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
505
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-25 06:30:00 ถึง
2022-01-27 20:00:00
บริการวิชาการ
โรงเรียนบึงบัววิทยาคม
35
506
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-06 08:30:00 ถึง
2022-01-06 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
507
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-11 09:00:00 ถึง
2022-01-11 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
508
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-13 09:30:00 ถึง
2022-01-10 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
509
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-18 09:30:00 ถึง
2022-01-18 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
510
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-20 09:30:00 ถึง
2022-01-20 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
511
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-25 09:30:00 ถึง
2022-01-25 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
512
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-27 09:30:00 ถึง
2022-01-27 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
513
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-11 08:00:00 ถึง
2022-01-11 17:30:00
ส่งนักศึกษาช่วยงาน
ชุมชนสุโขทัย
20
514
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-12 08:00:00 ถึง
2022-01-10 17:30:00
ส่งนักศึกษาช่วยงาน
ชุมชนสุโขทัย
20
515
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-13 08:00:00 ถึง
2022-01-13 17:30:00
ส่งนักศึกษาช่วยงาน
ชุมชนสุโขทัย
20
516
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-28 04:30:00 ถึง
2022-01-28 12:05:00
หมอนัด
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
517
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-14 09:00:00 ถึง
2022-01-14 16:30:00
พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
โมค่า
26
518
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-24 15:35:00 ถึง
2022-01-24 15:35:00
ฉีดวัคซีน
ม.เกษตร
3
519
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-19 16:30:00 ถึง
2022-01-19 19:00:00
ร่วมเปิดงาน อ.ปรีชา เถาทอง
Icon Siam
9
520
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-19 16:30:00 ถึง
2022-01-19 19:00:00
ร่วมเปิดงาน อ.ปรีชา เถาทอง
Icon Siam
9
521
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-19 08:45:00 ถึง
2022-01-19 12:00:00
เข้าร่วมประชุม
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 26/56 ชั้น 8 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
7
522
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-25 09:00:00 ถึง
2022-01-25 12:00:00
ไปรับ ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง มาที่เพาะช่าง
บ้านจรัญฯ ของ ศ.ปรีชา
3
523
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-18 13:15:00 ถึง
2022-01-18 16:00:00
ฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลรามาธิปดี
10
524
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-18 15:30:00 ถึง
2022-01-18 16:30:00
ซื้อเหล็กเส้นเพื่อจัดนิทรรศการ
ตลาดน้อย
3
525
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-03 08:45:00 ถึง
2022-02-03 12:00:00
พบกงศุลฝรั่งเศสพร้อมมหาวิทยาลัย
สถานทูตฝรั่งเศส, 35 ซอย เจริญกรุง 36 แขวง บางรัก เขตบางรัก
2
526
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-20 11:15:00 ถึง
2022-01-20 17:00:00
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กทม
20
529
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-08 10:00:00 ถึง
2022-02-09 16:00:00
กรรมการการประกวดศิลปะสร้างสรรค์
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัำเพชรบุรี
2
530
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-01 08:30:00 ถึง
2022-01-01 16:32:00
ฉีดวัคซีน
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
531
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-27 08:30:00 ถึง
2022-02-27 16:00:00
ซ้อมรับปริญญา
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
10
533
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-10 03:00:00 ถึง
2022-03-10 12:00:00
งานรับปริญญา (รับจริง)
มทร.ธัญบุรี
10
534
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-13 08:30:00 ถึง
2022-03-13 20:20:00
ซ้อมรับปริญญา
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
10
535
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-19 07:30:00 ถึง
2022-03-19 16:00:00
ซ้อมรับปริญญา (ซ้อมใหญ่)
มทร.ธัญบุรี
10
536
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-25 09:00:00 ถึง
2022-01-25 16:00:00
เข้าพบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
537
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-23 07:30:00 ถึง
2022-03-23 20:00:00
รับปริญญา (่รับจริง)
มทร.ธัญบุรี
10
538
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-25 11:30:00 ถึง
2022-01-25 17:00:00
รับผู้ทรงร่วมพิจารณาเอกสาร
ลาดพร้าว ตามโลเคชั่น
2
539
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-07 08:00:00 ถึง
2022-02-07 13:00:00
พานักศึกษาดูงาน
ช่างสิบหมู่
40
540
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-24 10:10:00 ถึง
2022-01-24 11:00:00
รับของ
บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
2
541
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-26 10:00:00 ถึง
2022-01-26 10:31:00
ชำระค่าบ้าน
ธ.อาคารสงเคราะห์
2
542
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-26 09:00:00 ถึง
2022-01-26 12:00:00
รับเอกสารสัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานพระพุทธศาสนา
2
543
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-27 14:00:00 ถึง
2022-01-27 15:35:00
ส่งเอกสารที่เขตพระนคร
สำนักงานเขตพระนคร
2
544
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-01 10:00:00 ถึง
2022-02-07 14:44:00
พานักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม วาดภาพกำแพงโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
15
546
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-03 13:00:00 ถึง
2022-02-03 15:00:00
ขนงานศิลปะเข้าร่วมจัดกิจกรรมบางกอกดีไซน์วีค
TCDC
3
547
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-02 11:00:00 ถึง
2022-02-02 13:00:00
ส่งเอกสาร
มทร.พระนคร
2
548
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-14 06:00:00 ถึง
2022-02-16 20:00:00
ศึกษาดูงาน
โรงเรียนบึงบัววิทยาคม
40
549
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-01 09:30:00 ถึง
2022-02-01 10:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
550
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-03 09:30:00 ถึง
2022-02-03 12:20:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
551
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-08 09:30:00 ถึง
2022-02-08 12:20:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
552
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-10 09:30:00 ถึง
2022-02-10 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
553
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-17 09:30:00 ถึง
2022-02-17 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
554
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-22 09:30:00 ถึง
2022-02-22 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
555
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-24 09:30:00 ถึง
2022-02-24 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
556
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-03 09:30:00 ถึง
2022-02-03 14:00:00
ขนย้ายภาพผลงานเพื่อจัดนิทรรศการต้อนรับ รมต.อุดมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
5
557
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-03 12:00:00 ถึง
2022-02-03 15:00:00
ส่งผลงานศิลปะกรรมรุ่นเยาว์รอบสุดท้าย
ม.ศิลปากร (สนามจันทร์)
4
558
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-01-25 08:00:00 ถึง
2022-05-28 20:00:00
บริการวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นมัธยมศึกษาพิษณุโลก ? อุตรดิตถ์
12
559
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-25 08:00:00 ถึง
2022-05-27 18:30:00
บริการวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นมัธยมศึกษาพิษณุโลก ? อุตรดิตถ์
10
560
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-04 06:30:00 ถึง
2022-02-04 13:30:00
รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมร่วม รมต.อว.
บ้าน อ.ธนภณ วิภาวดีรังสิต
1
561
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-04 06:30:00 ถึง
2022-02-04 13:30:00
รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมร่วม รมต.อว.
บ้านอ.ปรีชา (จรัญ)
1
562
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-09 12:00:00 ถึง
2022-02-09 16:30:00
เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ เข้าแถลงแก้กรณี ไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
563
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-07 10:00:00 ถึง
2022-02-07 12:00:00
พานักศึกษาวาดภาพกำแพง
โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
1
564
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-07 10:00:00 ถึง
2022-02-07 12:00:00
กระทรวง อว.
กระทรวง อว.
1
565
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-11 15:48:00 ถึง
2022-02-11 15:48:00
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
566
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-07 12:30:00 ถึง
2022-02-07 16:00:00
ประชุม
กระทรวงอว.
2
567
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-12 08:00:00 ถึง
2022-02-12 18:00:00
ขนของ
ดอนเจดีย์
1
568
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-01 10:59:00 ถึง
2022-03-01 10:59:00
หมอนัด
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
569
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-17 15:00:00 ถึง
2022-02-17 19:00:00
พิธีเปิดผลงานศิลปะบนกำแพงของสถานทูตฝรั่งเศส
สถานฑูลผรั่งเศศ
30
570
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-20 13:00:00 ถึง
2022-02-20 16:00:00
ส่งผลการเข้าประกวด
ธนาคารกรุงเทพ สีลม
10
571
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-20 13:00:00 ถึง
2022-02-20 16:00:00
ส่งผลการเข้าประกวด
ธนาคารกรุงเทพ สีลม
10
572
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-29 13:00:00 ถึง
2022-03-29 16:00:00
ส่งผลงานเข้าประกวด
อาคารเอเชียเซนเตอร์ ชัน 12 A 173 สาทรใต้
10
573
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-24 07:00:00 ถึง
2022-02-24 13:00:00
พานักศึกษาเข้าร่วมเปิดงาน
โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
6
574
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-21 08:00:00 ถึง
2022-02-21 12:00:00
ประชุม
กระทรวงอุดมศึกษา อว.
1
575
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-23 09:00:00 ถึง
2022-02-23 15:30:00
ทัศนศึกษา
วัดดุสิต-วัดราชนัดดา-วัดราชา
20
576
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-19 10:00:00 ถึง
2022-02-19 10:30:00
เข้าร่วมงานที่หอศิลป์สิริกิติ์
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
3
577
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-24 08:20:00 ถึง
2022-02-24 15:20:00
นำนักศึกษาไปเยี่ยมชมบ้านอาจารย์ ศิลปิน
นครปฐม
25
578
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-18 09:00:00 ถึง
2022-02-18 11:00:00
ส่งเอกสารและเสนอแฟ้ม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
6
579
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-23 09:00:00 ถึง
2022-02-23 12:00:00
ประชุมคณะกรรมการจัดประกวดและตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ฯ วันเด็กแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
4
580
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-24 14:00:00 ถึง
2022-02-24 16:00:00
ไปดูสถานที่จัดซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
9
581
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-25 17:30:00 ถึง
2022-02-25 18:30:00
จัดสถานที่ซ้อมย่อยพื้นที่
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
9
582
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-15 10:10:00 ถึง
2022-03-15 14:15:00
หมอนัด
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
583
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-22 10:00:00 ถึง
2022-02-22 16:00:00
ชำระค่าน้ำประปา
การประปาแม้นศรี
1
584
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-22 08:30:00 ถึง
2022-02-22 10:00:00
ส่งงานประกวดของนักศึกษา
ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่
4
585
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-02 08:00:00 ถึง
2022-03-02 16:50:00
พานักศึกษาดูงานและเรียนรู้
บ้านศิลปิน
3
586
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-03 05:45:00 ถึง
2022-03-03 12:00:00
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงฯภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
587
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-23 12:45:00 ถึง
2022-02-23 14:00:00
เตรียมสถานที่ซ้อมรับปริญญา
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
5
588
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-25 10:00:00 ถึง
2022-02-25 12:00:00
รับวัสดุฝึก
บริษัท สยามแกรฟฟิคเอเยนซี่ จำกัด
1
589
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-03 09:00:00 ถึง
2022-03-03 11:00:00
รับวัสดุฝึก
หจก. ย่งเฮงหลี ค้าไม้
1
590
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-25 08:30:00 ถึง
2022-02-25 16:30:00
เตรียมสถานที่ซ้อมรับปริญญา
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
10
591
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-08 11:00:00 ถึง
2022-03-08 16:00:00
ตรวจ RT PCR
มทร.ธัญบุรี
1
592
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-02-25 10:00:00 ถึง
2022-02-25 10:00:00
ชำระค่าบ้าน
ธ.อาคารสงเคราะห์, สรรพากร
1
593
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-15 08:00:00 ถึง
2022-03-15 16:30:00
โครงการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
594
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-02 10:00:00 ถึง
2022-03-02 12:00:00
ไปรับกระบอกงานสำหรับงานถ่ายภาพรับปริญญา
บ.ไพน์ เปเปอร์ จำกัด 195/2 ถนนมอเตอร์เวย์
1
595
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-09 09:00:00 ถึง
2022-03-09 15:00:00
ตรวจ ATK เตรียมพร้อมงานรับปริญญา
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
10
596
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-01 13:00:00 ถึง
2022-03-01 15:50:00
ขนงานประกวด
ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่
5
597
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-04 13:00:00 ถึง
2022-03-04 16:00:00
ขนงานประกวด
ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่
5
598
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-01 09:30:00 ถึง
2022-03-01 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
599
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-03 09:30:00 ถึง
2022-03-03 11:50:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
600
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-08 09:30:00 ถึง
2022-03-08 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
601
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-15 09:30:00 ถึง
2022-03-15 11:30:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
602
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-17 09:30:00 ถึง
2022-03-17 11:40:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
603
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-22 09:30:00 ถึง
2022-03-22 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
604
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-29 09:30:00 ถึง
2022-03-29 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
605
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-31 09:30:00 ถึง
2022-03-31 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
606
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-06 03:00:00 ถึง
2022-03-06 12:00:00
ไปพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
มทร.ธัญบุรี
8
607
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-07 13:00:00 ถึง
2022-03-07 15:30:00
ติดต่อราชการ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
608
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-17 08:30:00 ถึง
2022-03-17 16:30:00
ขนของเพื่อไปจัดแสดงนิทรรศการ
ชุมชนเลือนฤทธิ์ เยาวราช
5
609
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-27 10:00:00 ถึง
2022-03-27 16:00:00
ขนของเพื่อไปจัดแสดงนิทรรศการ (ส่งคืน)
ชุมชนเลือนฤทธิ์ เยาวราช
5
610
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-09 10:45:00 ถึง
2022-03-09 12:00:00
ซื้อพริ้นต์เตอร์ใช้ในงานวิชาการและบริการวิชาการ
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
2
611
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-09 10:00:00 ถึง
2022-03-09 16:00:00
รับวัสดุ
ร้านสมใจ สาย4
5
612
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-10 03:00:00 ถึง
2022-03-10 12:30:00
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
มทร.ธัญบุรี
11
613
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-09 17:00:00 ถึง
2022-03-09 20:00:00
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ
วัดนิมมานรดี
10
614
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-10 09:30:00 ถึง
2022-03-10 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
615
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-17 09:00:00 ถึง
2022-03-17 14:00:00
วิพากษ์หลักสูตร
เรือนทันสุข บ้านอาจารย์ คิมประสงค์ ขาวนาไร่
5
616
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-11 10:00:00 ถึง
2022-03-11 13:00:00
ส่งเอกสาร
สำนักงานอนามัยกทม.2
3
617
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-14 10:30:00 ถึง
2022-03-14 12:00:00
ส่งเอกสาร
สำนักงานเขตพระนคร
1
618
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-10 13:30:00 ถึง
2022-03-10 16:00:00
ส่งหลักสูตร
มทร
3
619
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-31 10:00:00 ถึง
2022-03-31 13:00:00
รับอาหารว่าง
บริษัทซีพีออล
3
620
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-11 16:30:00 ถึง
2022-03-11 18:00:00
จัดสถานที่ซ้อมย่อยพื้นที่ ปี 2563
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
9
621
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-12 03:20:00 ถึง
2022-03-12 03:35:00
ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
7
622
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-12 16:00:00 ถึง
2022-03-12 16:30:00
ขนอุปกรณ์ในการซ้อมย่อยพื้นที่
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
9
623
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-14 14:00:00 ถึง
2022-03-14 20:00:00
ร่วมงานศพคุณจ้อน ไทรวิมาน ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการดนตรีไทยที่ฝึกงาน
วัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลี สมุทรปราการ
5
624
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-14 14:00:00 ถึง
2022-03-14 20:00:00
ร่วมงานศพคุณจ้อน ไทรวิมาน ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการดนตรีไทยที่ฝึกงาน
วัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลี สมุทรปราการ
5
625
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-16 08:30:00 ถึง
2022-03-16 16:30:00
รับวัสดุ
สมใจสาย 4
2
626
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-18 08:30:00 ถึง
2022-03-18 16:30:00
รับวัสดุ
สมใจสาย 4
2
627
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-24 08:30:00 ถึง
2022-03-24 16:30:00
รับวัสดุ
สมใจสาย 4
2
628
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-25 08:30:00 ถึง
2022-03-25 16:30:00
รับวัสดุ
สมใจสาย 4
2
629
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-08 08:00:00 ถึง
2022-04-09 18:00:00
โครงการพัฒนาตลาดสามชุกร้อยปี
ตลาดสามชุก
12
630
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-19 03:00:00 ถึง
2022-03-19 12:00:00
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
มทร.ธัญบุรี
13
631
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-23 03:00:00 ถึง
2022-03-23 13:00:00
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
มทร.ธัญบุรี
13
632
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-16 12:00:00 ถึง
2022-03-16 16:00:00
ห้องประชุมหัสดิน ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
1
633
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-17 13:00:00 ถึง
2022-03-17 16:00:00
ส่งเล่มหลักสูตร
ทมร.รัตนโกสินทร์
1
634
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-17 15:30:00 ถึง
2022-03-17 19:00:00
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ อ.โสภณ จงสมจิตร
วัดลานนาบุญ
9
635
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-17 15:30:00 ถึง
2022-03-17 20:00:00
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ อ.โสภณ จงสมจิตร
วัดลานนาบุญ
8
636
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-12 07:00:00 ถึง
2022-04-12 16:30:00
ติดตั้งงานศิลปะ สาขาวิชาหัตถศิลป์
ห้างสุพรีม
7
637
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-12 09:00:00 ถึง
2022-04-12 16:30:00
ติดตั้งงานศิลปะ สาขาวิชาหัตถศิลป์
ห้างสุพรีม
7
638
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-18 16:00:00 ถึง
2022-03-18 18:00:00
ร่วมเปิดงานนิทรรศการ
ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
4
639
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-22 09:00:00 ถึง
2022-03-22 12:00:00
วัสดุงานWorkShop
บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด / ย่งเฮงหลีค้าไม้ / ร้านธงบวรวันชาติ
1
640
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-24 09:00:00 ถึง
2022-03-24 12:00:00
รับวัสดุ
บริษัท อัมรินทร์เซรามิคส์คอร์ปอเรชั่น / ร้าน ส.รุ่งเจริญไฟเบอร์กลาส
1
641
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-21 12:00:00 ถึง
2022-03-18 16:00:00
เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2563
มทร.ธัญบุรี
1
642
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-28 09:00:00 ถึง
2022-04-06 16:00:00
โครงการศิลปะArtWorkShop
วิทยาลัยเพาะช่าง
2
643
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-28 09:00:00 ถึง
2022-04-06 16:00:00
โครงการศิลปะArtWorkShop
วิทยาลัยเพาะช่าง
2
644
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-28 09:00:00 ถึง
2022-04-06 16:00:00
โครงการศิลปะArtWorkShop
วิทยาลัยเพาะช่าง
2
645
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-25 09:00:00 ถึง
2022-03-25 16:00:00
วัสดุงานWorkShop
บางบัวทอง
1
646
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-25 13:00:00 ถึง
2022-03-25 17:00:00
เปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์
หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
5
647
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-07 17:00:00 ถึง
2022-04-07 19:00:00
เข้าร่วมเปิดงานศิลปะกับสังคม ครั้งที่ 1
วัดภุมิรินทร์ราชปักษี
5
648
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-30 09:15:00 ถึง
2022-03-30 12:00:00
พบนิติกร
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
649
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-30 09:00:00 ถึง
2022-03-30 16:30:00
ขนของ WorkShop
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
650
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-30 14:00:00 ถึง
2022-03-30 18:00:00
รับศิลปิน (รองฯ เกลือ ขอใช้รับศิลปินงาน WorkShop)
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
651
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-29 16:00:00 ถึง
2022-03-29 18:00:00
จัดซื้อของเข้าโครงการ
แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
5
652
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-03-31 10:30:00 ถึง
2022-03-31 10:30:00
จ่ายภาษี
สรรพากร
1
653
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-07 18:30:00 ถึง
2022-04-07 09:30:00
ส่งศิลปินที่สนามบิน
สนามบินสุวรรณภูมิ
4
654
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-20 20:30:00 ถึง
2022-04-20 22:00:00
ขนของแสดงงาน
ห้างสุพรีม สามเสน
2
655
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-12 08:00:00 ถึง
2022-04-12 13:20:00
เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง อมทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
4
656
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-19 09:30:00 ถึง
2022-04-19 11:41:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
657
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-21 09:30:00 ถึง
2022-04-21 11:42:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
658
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-26 09:30:00 ถึง
2022-04-26 11:43:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
659
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-28 09:30:00 ถึง
2022-04-28 11:44:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
660
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-27 06:00:00 ถึง
2022-04-29 16:30:00
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์
สมฤดีรีสอร์ท
7
661
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-24 10:00:00 ถึง
2022-04-25 16:30:00
ขนย้ายภาพผลงานศิลปนิพนธ์
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา-เพาะช่าง-หอศิลปวัฒนธรรม กทม.
10
662
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-08 10:05:00 ถึง
2022-05-08 23:55:00
ขนย้ายภาพผลงานศิลปนิพนธ์
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา-เพาะช่าง-หอศิลปวัฒนธรรม กทม.
10
663
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-21 09:00:00 ถึง
2022-04-21 12:00:00
ส่งเอกสาร
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
664
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-25 07:00:00 ถึง
2022-05-28 18:00:00
โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านทัศนศิลป์
สำนักงานเขตมัธยมการศึกษา จังหวัด พิจิตร
11
665
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-28 10:00:00 ถึง
2022-04-28 16:00:00
ขนของงานแสดง
หอศิ
4
666
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-29 10:00:00 ถึง
2022-04-29 15:50:00
ส่งเอกสาร
สำนักงานเขตพระนคร
1
667
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-10 15:00:00 ถึง
2022-05-11 17:00:00
ตัดสินงาน
เพชรบุรี
3
668
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-27 10:20:00 ถึง
2022-01-27 10:20:00
ชำระค่าบ้าน
ธ.อาคารสงเคราะห์, สรรพากร
2
669
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-04-29 07:30:00 ถึง
2022-04-29 11:00:00
อัดรายการถวายพระพรราชินี
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
1
670
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-05 09:00:00 ถึง
2022-05-05 15:00:00
นิเทศนักศึกษา
ช่างสิบหมู่ศาลายา
5
671
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-05 09:00:00 ถึง
2022-05-05 15:00:00
นิเทศนักศึกษา
ช่างสิบหมู่ศาลายา
5
672
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-02 07:30:00 ถึง
2022-05-02 10:00:00
อ.เต๋าและผอ.นำนักศึกษาเข้าพบอธิการบดีเพื่อรับมอบเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการ
มทร.รัตนโกสินทร์
3
673
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-03 09:30:00 ถึง
2022-05-03 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
674
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-05 09:30:00 ถึง
2022-05-05 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
675
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-10 09:30:00 ถึง
2022-05-10 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
676
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-12 09:30:00 ถึง
2022-05-12 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
677
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-19 09:30:00 ถึง
2022-05-19 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
678
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-24 09:30:00 ถึง
2022-05-24 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
679
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-26 09:30:00 ถึง
2022-05-26 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
680
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-31 09:30:00 ถึง
2022-05-31 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
681
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-05 13:30:00 ถึง
2022-08-05 16:30:00
พบรองปลัดกระทรวง อว.
กระทรวง อว. ถนนโยธี
6
682
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-18 09:30:00 ถึง
2022-05-18 16:30:00
ขนแท่นปั้น สำหรับงานปูนปั้น
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
10
683
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-05 13:00:00 ถึง
2022-05-05 15:00:00
ประชุมกระทรวง อว.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5
684
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-18 09:30:00 ถึง
2022-05-18 16:30:00
ขนแท่นปั้น
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
10
685
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-19 07:30:00 ถึง
2022-05-19 18:00:00
รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปูนปั้น
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
8
686
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-29 07:30:00 ถึง
2022-05-30 18:00:00
รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปูนปั้น
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
8
687
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-06 09:30:00 ถึง
2022-05-06 14:00:00
ส่งเอกสารที่สำนักงานเขตพระนคร ,สำนักอนามัย (กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง)
สำนักงานเขตพระนคร
3
688
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-09 09:00:00 ถึง
2022-05-09 14:45:00
ต่อทะเบียนรถ
สำนักงานขนส่ง
1
689
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-10 09:00:00 ถึง
2022-05-10 16:00:00
นิเทศนักศึกษา
โรงปั้นจรัล สมุทรสาคร / บริษัทไทยคราฟ
4
690
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-11 16:30:00 ถึง
2022-05-11 17:30:00
ติดตามโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์(รศ.นพดล)
โรงพยาบาลไทยจักษุ
5
691
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-11 14:00:00 ถึง
2022-05-11 16:30:00
ประชุม
บริษัท ดีจี อาร์ต แอนด์ คราฟท์ จำกัด
5
692
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-18 07:30:00 ถึง
2022-05-18 18:00:00
เซอร์เวย์สถานที่จัดโครงการสัมมนาพัฒนาผู้นำนักศึกษางานกิจการนักศึกษา
ภูผาผึ้งรีสอร์ท/นิวแลนด์/แก่นส้มแมว
7
693
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-01 06:00:00 ถึง
2022-06-03 18:00:00
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้นำสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ภูผาผึ้ง รีสอร์ท
40
694
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-01 06:30:00 ถึง
2022-06-03 18:00:00
อาจารย์และคณะผู้บริหารเดินทางไปโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ภูผาผึ้ง รีสอร์ท
7
695
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-23 09:00:00 ถึง
2022-05-23 12:00:00
รับวัสดุเพือใช้ในโครงการฯ
ร้านประทีป ดินเหนียว
1
696
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-19 09:30:00 ถึง
2022-05-19 12:00:00
ชำระค่าน้ำประปา
การประปาแม้นศรี
1
697
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-19 09:30:00 ถึง
2022-05-19 13:05:00
รับงานประกวดกลับ
พระราม 5
1
698
รถตู้
กองสหกิจศึกษา
2022-06-09 05:30:00 ถึง
2022-06-10 20:00:00
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระยะที่ 2
วิทยาเขตวังไกลกังวล
10
699
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-31 12:00:00 ถึง
2022-05-31 16:30:00
นำผลงานศิลปะนิพนธ์
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
10
700
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-01 09:30:00 ถึง
2022-06-01 16:30:00
นำผลงานศิลปไปติดตั้ง
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
10
701
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-23 09:30:00 ถึง
2022-05-23 14:00:00
รับเล่มหลักสูตร
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
5
702
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-21 09:00:00 ถึง
2022-06-21 12:00:00
หมอหนัด
โรงพยาลราชวิถี
1
703
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-30 10:00:00 ถึง
2022-05-30 17:00:00
ปฏิบัติงานจิตรกรรมจิตอาสา
ชุมชนตอกต้นโพธิ์ เขตดุสิต
24
704
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-02 10:00:00 ถึง
2022-06-02 19:00:00
จิตอาสา เขียนตรอกต้นโพธิ์
ชุมชนตรอกต้นโพธิ์
20
705
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-05-31 10:00:00 ถึง
2022-05-31 11:00:00
ส่งเอกสาร
สำนักงานเขตพระนคร
2
707
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-07 09:30:00 ถึง
2022-06-07 12:00:00
กลั่นกรองเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
1
708
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-07 09:30:00 ถึง
2022-06-07 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
709
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-09 09:30:00 ถึง
2022-06-09 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
710
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-14 09:30:00 ถึง
2022-06-14 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
711
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-16 09:30:00 ถึง
2022-06-16 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
712
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-21 09:30:00 ถึง
2022-06-21 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
713
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-28 09:30:00 ถึง
2022-06-28 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
714
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-30 09:30:00 ถึง
2022-06-30 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
715
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-23 09:30:00 ถึง
2022-06-23 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
716
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-01 08:00:00 ถึง
2022-07-01 17:30:00
โครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570
ห้องประชุมอาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 5 มทร.ร.
2
717
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-13 08:00:00 ถึง
2022-06-13 16:30:00
ต่อทะเบียนรถ
ขนส่ง
1
718
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-13 08:00:00 ถึง
2022-06-13 16:00:00
ต่อทะเบียนรถ
สนส่ง สวนผัก
1
719
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-09 09:00:00 ถึง
2022-06-09 10:00:00
รับวัสดุ
ร้านธงศรีวันชาติ
1
720
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-10 10:00:00 ถึง
2022-06-10 18:00:00
นำนักศึกษาไปทำกิจกรรม
ตรอกต้นโพธิ์
15
721
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-17 05:00:00 ถึง
2022-08-21 16:30:00
โครงการศึกษาดูงานรายวิชา int4208 การออกแบบภายในพื้นที่อาคารสาธารณะ2
พื้นที่ ภาคเหนือ สุโขทัย ลำปาง เชียงใหม่
40
722
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-06 13:00:00 ถึง
2022-07-06 16:00:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
1
723
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-11 10:00:00 ถึง
2022-06-12 17:00:00
พานักศึกษาไปทำกิจกรรม
ชุมชนตรอกต้นโพธิ์
20
724
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-14 12:30:00 ถึง
2022-06-14 23:30:00
Workshop นิทรรศการศิลปนิพนธ์
หอศิลป์บ้านเจ้าพระยา
20
726
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-13 10:30:00 ถึง
2021-12-15 12:00:00
ส่งเอกสาร
สำนักงานเขตพระนคร
2
729
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-29 09:00:00 ถึง
2022-06-29 13:00:00
นำนักศึกษาดูงานที่สำนักช่างสิบหมู่
ช่างสิบหมู่ศาลายา
40
730
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-22 08:00:00 ถึง
2022-06-22 13:00:00
นำนักศึกษาดูงานที่ ม.ศิลปากร
ช่างสิบหมู่ศาลายา
30
731
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-14 10:00:00 ถึง
2022-06-14 19:00:00
พานักศึกษาไปทำกิจกรรม
ชุมชนตรอกต้นโพธิ์
13
732
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-13 14:00:00 ถึง
2022-06-13 16:30:00
ประชุม
กระทรวง อว.
1
733
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-15 10:00:00 ถึง
2022-06-17 19:00:00
พานักศึกษาไปทำกิจกรรม
ชุมชนตรอกต้นโพธิ์
20
734
รถตู้
กองคลัง
2022-06-15 10:00:00 ถึง
2022-06-15 11:00:00
ส่งเอกสาร
กองคลัง ศาลายา
1
735
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-30 07:00:00 ถึง
2022-06-30 16:30:00
ศึกษาดูงานเครื่องเงินทองโบราณ จ.พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาฯ
40
737
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-17 09:30:00 ถึง
2022-06-17 11:00:00
ไปรับอุปกรณ์นักศึกษา
กองคลัง ศาลายา
1
738
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-29 09:00:00 ถึง
2022-06-29 13:00:00
นำนักศึกษาดูงานที่สำนักช่างสิบหมู่
สำนักช่างสิบหมู่
20
739
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-20 09:30:00 ถึง
2022-06-20 10:30:00
ส่งเอกสาร
สำนักงานเขตพระนคร
1
740
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-20 14:00:00 ถึง
2022-06-20 15:00:00
รับวัสดุการศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงฮวดกิจการค้า 96 พลับพลาไชย
1
741
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-30 07:00:00 ถึง
2022-06-30 16:30:00
พานักศึกษาไปดูงาน
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาฯ
14
742
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-22 10:30:00 ถึง
2022-06-22 12:00:00
ส่งราวคืนที่เพิ่งจัดแสดงผลงาน
มิวเซียมสยาม
10
743
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-22 08:00:00 ถึง
2022-06-22 16:30:00
ตัดสินงานประกวดวาดภาพ โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี66
กระทรวงศึกษาธิการ
3
744
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-22 09:00:00 ถึง
2022-06-22 19:00:00
พานักศึกษาไปทำกิจกรรม
ชุมชนตรอกต้นโพธิ์
30
745
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-25 07:00:00 ถึง
2022-06-27 17:00:00
เข้าร่วมโครงการกับโรงพยาบาลตราด
โรงพยาบาลตราด
7
746
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-07 09:00:00 ถึง
2022-07-07 16:00:00
นำนักศึกไปฝึกบินโดรน
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
35
747
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-23 14:30:00 ถึง
2022-06-23 18:00:00
เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ บิดา ผศ.ดร.ประวิตร โหรา
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
8
748
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-24 09:00:00 ถึง
2022-06-24 11:00:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
749
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-27 09:00:00 ถึง
2022-06-27 19:00:00
จัดกิจกรรมเขียนภาพเรื่องราวบนกำแพง
ชุมชนตรอกต้นโพธิ์
30
750
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-29 09:00:00 ถึง
2022-06-29 18:00:00
กิจกรรมวาดภาพกำแพง
ชุมชนตรอกต้นโพธิ์
30
751
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-29 08:00:00 ถึง
2022-06-29 14:00:00
ตัดสินงานประกวดวาดภาพ โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
3
752
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-30 07:30:00 ถึง
2022-06-30 16:00:00
ร่วมงานเทศกาลภาพยนต์สั้นสุวรรณภูมิครั้งที่6
มทร.สุวรรณภูมิ
7
753
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-01 09:00:00 ถึง
2022-07-01 13:00:00
รับวัสดุฝึก
บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด
1
754
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-02 06:00:00 ถึง
2022-07-02 16:30:00
รับ - ส่ง พระ งานวันไหว้ครูฯ
วัดเลียบ
10
755
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-02 06:00:00 ถึง
2022-07-03 18:00:00
งานไหว้ครูเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
10
756
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-04 13:00:00 ถึง
2022-07-04 14:30:00
ขนงานกลับจากหอศิลป์สิริกิจ
หอแสดงศิลป์
4
757
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-20 10:00:00 ถึง
2022-07-20 16:30:00
พานักศึกษาศึกษาดูงาน
พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี
40
758
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-24 12:30:00 ถึง
2022-08-24 16:30:00
พานักศึกษาศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
35
759
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-09-07 12:30:00 ถึง
2022-09-07 16:30:00
พานักศึกษาศึกษาดูงาน
อาคารวชิรานุสรณ์(ตึกเหลือง)วชิรพยาบาล
35
762
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-27 11:30:00 ถึง
2022-06-27 14:00:00
ไปช่อง 11
ช่อง11 วิภาวดี
1
763
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-08 06:00:00 ถึง
2022-07-08 18:00:00
ทัศนศึกษา
ลพบุรี
40
764
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-08 06:00:00 ถึง
2022-07-08 18:00:00
ทัศนศึกษา
ลพบุรี
13
765
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-01 09:30:00 ถึง
2022-07-01 12:00:00
ทัศนศึกษา
วัดนางนอน - ราชโอรส
15
766
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-28 08:30:00 ถึง
2022-06-28 09:30:00
อบรม
สำนักงานประกันสังคม
2
767
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-28 13:00:00 ถึง
2022-06-28 15:00:00
ติดต่อราชการ
กรมสรรพากร
2
768
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-01 08:00:00 ถึง
2022-07-01 18:00:00
ติดต่อราชการ
จ.สระบุรี
2
769
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-06-29 08:30:00 ถึง
2022-06-29 09:00:00
ส่งเอกสารที่เขตพระนคร
สำนักงานเขตพระนคร
2
770
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-06 08:00:00 ถึง
2022-07-06 11:00:00
ตัดสินงานประกวดวาดภาพ โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
3
771
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-22 06:00:00 ถึง
2022-07-23 17:00:00
นำ นักศึกษา ศึกษาดูงาน วิชาINT3206
ศุนย์การเรียนรู้แหลมผักเบี้ย/ศูนย์การเรียนรู้บรมราชินีนาถ
45
772
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-09-16 08:30:00 ถึง
2022-09-17 17:00:00
ศึกษาดูงาน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
จ.ราชบุรี
40
773
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-09-16 08:00:00 ถึง
2022-09-17 17:00:00
ศึกษาดูงาน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
จ.ราชบุรี
14
774
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-11 08:00:00 ถึง
2022-07-12 16:30:00
ลา
ลา
1
775
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-04 10:30:00 ถึง
2022-07-05 16:30:00
เตรียมงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ
วงเวียนใหญ่
10
776
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-05 08:30:00 ถึง
2022-07-05 17:00:00
ขนส่งทีมงานภาพพิมพ์ - เซรามิกส์
วงเวียนใหญ่
10
777
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-05 08:30:00 ถึง
2022-07-05 17:00:00
ขนส่งทีมงานภาพพิมพ์ - เซรามิกส์
วงเวียนใหญ่
10
778
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-04 10:00:00 ถึง
2022-07-04 12:00:00
ติดต่อราชการ กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
2
779
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-05 09:00:00 ถึง
2022-07-05 15:00:00
โครงการศิลปินแห่งชาติ หอศิลป์ กมล ทัศนาญชลี
บ้านศิลปินแห่งชาติ หอศิลป์ กมล ทัศนาญชลี 111/1 ซอยเทียม่บุญยิง ถนนเจริญนคร
3
780
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-19 16:30:00 ถึง
2022-07-19 18:00:00
เข้าร่วมเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ (อ.สำราญ/อ.รตาและ อ.ลีลา
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
5
781
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-06 10:00:00 ถึง
2022-07-06 20:00:00
งานนิทรรศการ
มิวเซียมสยาม
10
782
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-06 18:00:00 ถึง
2022-07-07 20:00:00
นิทรรศการ
มิวเซียมสยาม
10
783
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-06 10:00:00 ถึง
2022-07-07 16:00:00
นิทรรศการ
มิวเซียมสยาม
5
784
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-08 10:00:00 ถึง
2022-07-08 15:00:00
นิทรรศการ
มิวเซียมสยาม
8
785
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-09 13:00:00 ถึง
2022-07-09 18:00:00
นิทรรศการ
มิวเซียมสยาม
8
786
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-05 14:00:00 ถึง
2022-07-05 16:00:00
ไปรับหนังสือบริจาคเข้าห้องสมุด
บริษัท ไทยเหรียญทองไชยสตีล จำกัด https://goo.gl/maps/PKEvCVri6aSgCb6d8
6
787
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-07 10:00:00 ถึง
2022-07-07 20:00:00
นิทรรศการ
มิวเซียมสยาม
8
788
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-18 10:00:00 ถึง
2022-07-18 16:00:00
นิทรรศการ
มิวเซียมสยาม
8
789
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-18 10:00:00 ถึง
2022-07-18 16:00:00
นิทรรศการ
มิวเซียมสยาม
8
790
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-18 08:00:00 ถึง
2022-07-18 15:00:00
หมอนัด
หมอนัด
1
791
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-19 10:00:00 ถึง
2022-07-19 16:00:00
นิทรรศการ
มิวเซียมสยาม
8
792
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-12 09:30:00 ถึง
2022-07-12 11:30:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
793
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-19 09:30:00 ถึง
2022-07-19 11:30:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
794
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-21 09:30:00 ถึง
2022-07-21 11:30:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
795
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-26 09:30:00 ถึง
2022-07-26 11:30:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
796
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-07 09:30:00 ถึง
2022-07-07 11:30:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
800
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-08 10:30:00 ถึง
2022-07-08 12:00:00
ส่งเอกสาร
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
801
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-11 13:30:00 ถึง
2022-07-11 16:00:00
นิทรรศการ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
8
802
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-12 06:00:00 ถึง
2022-07-12 16:30:00
แสดงนิทรรศการ
โรงพยาบาลตราด
20
803
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-12 06:00:00 ถึง
2022-07-12 16:00:00
แสดงนิทรรศการ
โรงพยาบาลตราด
10
804
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-26 06:00:00 ถึง
2022-08-27 20:30:00
ค่ายอาสา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
35
805
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-20 07:00:00 ถึง
2022-07-20 16:30:00
นำนักศึกษาเข้าอีมการประกวดโครงการไทยเบฟ
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ https://goo.gl/maps/3G1Ak4EwnmzVH4PM6
40
806
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-19 13:00:00 ถึง
2022-07-19 14:00:00
ไปจ่ายค่าน้ำ เพาะช่าง
การปะปานครหลวง แม้นศรี
1
807
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-21 14:00:00 ถึง
2022-07-21 16:30:00
ส่งศิลปินและคณาจารย์
สนามบินสุวรรณภูมิ
5
808
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-16 12:30:00 ถึง
2022-08-16 16:30:00
พา นศ. เข้าชมพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ MOCA
45
809
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-26 09:00:00 ถึง
2022-07-26 16:30:00
ลงพื้นที่ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
เขาย้อย
5
810
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-09 07:00:00 ถึง
2022-08-09 16:30:00
ไป ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
40
811
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-25 20:00:00 ถึง
2022-07-25 23:00:00
รับศิลปินและคณาจารย์
สนามบินสุวรรณภูมิ
5
812
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-01 10:00:00 ถึง
2022-08-02 15:00:00
ขนย้ายผลงานประติมากรรม
.
5
813
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-01 10:00:00 ถึง
2022-08-02 15:00:00
ขนย้ายผลงานประติมากรรม
.
5
814
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-26 10:30:00 ถึง
2022-07-26 12:00:00
พานักศึกษาไปดูงาน
.
14
815
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-27 09:30:00 ถึง
2022-07-27 12:00:00
ส่งรถเข้าซ่อม
ภูมิภัทร
2
816
รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-03 15:00:00 ถึง
2022-08-03 20:30:00
เข้าร่วมโครงการดนตรีเปลี่ยนโลก
ช่างชุ่ย 081 817 2888 https://goo.gl/maps/2Vv2xWDMgMEgYMam6
80
817
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-07-27 09:30:00 ถึง
2022-07-27 10:30:00
ไปเสียภาษีที่ดิน
สำนักงานเขตพนระนคร
1
819
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-02 10:30:00 ถึง
2022-08-02 12:00:00
ส่งผลงาน
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
2
820
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-03 08:00:00 ถึง
2022-08-04 16:30:00
RMUTXPO
รร.อมรีวอเตอร์เกรด
14
821
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-03 15:00:00 ถึง
2022-08-03 20:30:00
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ช่างชุ่ย
40
822
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-01 09:30:00 ถึง
2022-08-01 11:00:00
รับวัสดุการศึกษา
ร้านประทีป ดินเหนียว
1
823
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-02 13:30:00 ถึง
2022-08-02 15:30:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
824
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-04 09:30:00 ถึง
2022-08-04 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
825
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-09 09:30:00 ถึง
2022-08-09 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
826
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-11 09:30:00 ถึง
2022-08-11 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
827
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-16 09:30:00 ถึง
2022-08-16 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
828
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-18 09:30:00 ถึง
2022-08-18 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
829
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-05 09:30:00 ถึง
2022-08-05 14:00:00
ร่วมกิจกรรมส่งมอบผลงานฯ
ชุมชนตรอกต้นโพธิ์
30
830
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-20 07:30:00 ถึง
2022-08-22 16:00:00
ศึกษาดูงานและลงพื้นที่โครงการฝึกอบรมยกระดับฯ
ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองวัดนาหนอง
31
831
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-17 06:20:00 ถึง
2022-08-17 12:00:00
ส่งนักศึกษาสังเกตการสอน
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
6
832
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-19 06:20:00 ถึง
2022-08-19 12:00:00
ส่งนักศึกษาสังเกตการสอน
วัดไทรจอมทอง
7
833
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-18 06:20:00 ถึง
2022-08-18 12:00:00
ส่งนักศึกษาสังเกตการสอน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลา
6
834
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-25 06:20:00 ถึง
2022-08-25 12:00:00
ส่งนักศึกษาสังเกตการสอน
โรงเรียนพธิสารพิทยากร
6
836
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-26 12:00:00 ถึง
2022-08-27 20:00:00
บริการวิชาการ
ณ ฮอลล์ ๒ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
12
837
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-26 12:00:00 ถึง
2022-08-27 20:00:00
บริการวิชาการ
ณ ฮอลล์ ๒ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
12
838
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-23 09:30:00 ถึง
2022-08-23 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
839
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-25 09:30:00 ถึง
2022-08-25 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
840
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-30 09:00:00 ถึง
2022-08-30 12:00:00
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
1
841
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-05 10:30:00 ถึง
2022-08-04 15:08:00
ส่งเอกสาร
กองคลัง (ศาลายา)
1
842
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-10 09:30:00 ถึง
2022-08-10 11:00:00
ส่งเอกสาร
สำนักงานพระพุทธศาสนา
2
843
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-10 13:35:00 ถึง
2022-08-10 16:00:00
นำพานไหว้ครูของวิทยาลัยเพาะช่างไปส่งที่มทร.ศาลายา เพื่อเตรียมไหว้ครู
มทร. ศาลายา
5
844
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-11 07:30:00 ถึง
2022-08-11 16:00:00
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมทร.ศาลายา
มทร.ศาลายา
10
845
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-09 09:30:00 ถึง
2022-08-09 12:00:00
ไปติดต่อเรื่องสังเกตการณ์สอน
โรงเรียนวัดโสมนัส
3
846
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-11 10:30:00 ถึง
2022-08-11 15:00:00
นิเทศฝึกงาน
บริษัท Tv munk https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FARcCr4B5JEPjV9nf7%3Ffbclid%3DIwAR3-M4UA7igpuNi5tBNIxIh2_UuudEoC_oiAaQ91n2CV5VFLEbVUYaTzPi8&h=AT3qkpDXZM0Y_Ys7MFi0KUWa6QS3v1WN55fv87x_jaP6lJyPG83SNrByYxJyE3_21MELM0BuU9pKP63q9qksgVPrGppF5fYEVIMO8cD83l4mQDaEjNPfivqvq4VusD96Kgw
1
847
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-16 11:00:00 ถึง
2022-08-16 13:00:00
ศึกษาดูงาน
ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถ. เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
20
848
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-10 10:00:00 ถึง
2022-08-10 13:00:00
นำไฟแฟลชไปซ่อม
บ.กรุงสยาม
3
849
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-18 13:00:00 ถึง
2022-08-18 16:00:00
ศึกษาดูงานออกแบบศิลปหัตถกรรม
TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง
20
850
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-09-06 12:30:00 ถึง
2022-09-06 16:30:00
พา นศ. เข้าชมพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ MOCA
35
851
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-09-06 12:30:00 ถึง
2022-09-06 16:30:00
พา นศ. เข้าชมพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ MOCA
45
852
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-29 08:30:00 ถึง
2022-08-29 15:00:00
นิเทศฝึกงาน
วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท บีอาวเฟรนด์ จำกัดะ
1
853
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-20 09:30:00 ถึง
2022-08-20 18:00:00
นำนักศึกษาไปแข่งฟุตบอล
รังสิต
15
854
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-19 10:00:00 ถึง
2022-08-21 17:30:00
ปฏิบัติภาระกิจแทนผู้อำนวยการ
รพ.ตราด
5
855
รถบรรทุกหกล้อ
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-19 08:30:00 ถึง
2022-08-19 16:30:00
ส่งนักศึกษาและบรรจุนำส่งผลงานเรียน
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
30
856
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-17 07:30:00 ถึง
2022-08-17 18:00:00
เปิดบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
5
857
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-08-16 12:45:00 ถึง
2022-08-16 16:30:00
ประชุม
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
2
858
รถตู้
วิทยาลัยเพาะช่าง
2022-09-08 10:00:00 ถึง
2022-09-08 12:00:00
ไปดำเนินการสมัครเรียน รด.ปีการศึกษา 2566
ศูนย์ฝึกวิภาวดีรังสิต
2