ขั้นตอนการขอใช้รถราชการ
 • 1. ตรวจสอบตารางการขอใช้รถราชการ

  กรุณาตรวจสอบตารางการขอใช้รถราชการก่อนที่จะทำการจองใช้รถราชการ หรือตรวจสอบการจองใช้รถราชการรายวัน ได้ที่นี้

 • 2. ขอใช้รถราชการ

  กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลการขอใช้รถราชการ เช่น การเลือกหน่วยงาน,สถานที่,ประเภทรถที่ขอใช้ ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ได้ที่นี้
  หมายเหตุ : ท่านสามารถขอใช้รถราชการได้เพียง 1 คันต่อ 1 ครั้งเท่านั้น

 • 3. ตรวจสอบสถานะการขอใช้รถราชการ

  ตรวจสอบสถานะการขอใช้รถราชการ โดยรอการดำเนินการตรวจสอบจากหัวหน้างานยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ได้ที่นี้ หมายเหตุ : หากต้องการจะยกเลิกกรุณาติดต่อ 02 441 6000

 • 4. สถานะการขอใช้รถราชการ (อนุมัติ)

  ถ้าสถานะการขอใช้รถราชการได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับใบการขออนุมัติใช้รถราชการพร้อมรายละเอียดการจอง และรายละเอียดการจองจะไปแสดงในตารางการขอใช้รถราชการ พร้อมปริ้นใบการขออนุมัติใช้รถราชการ ได้ที่นี้

 • 5. เสร็จสิ้นขั้นตอนการดำเนินงาน

  หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ หรือโทร 02 441 6000